Kapituła Kolegiacka Św. Mikołaja w Końskich

2909
Krzyż kanonicki z orłem i św. Kazimierzem. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja,radom.pl

Dziekan:

 • ks. dr Andrzej Zapart

Prałaci:

Kanonicy gremialni:

 • ks. dr Andrzej Zapart
 • ks. Bogdan Lipiec
 • ks. Władysław Sarwa
 • ks. Marek Lurzyński
 • ks. mgr Adam Łukiewicz
 • ks. mgr Zbigniew Sieroń

Kanonicy honorowi:

 • ks. mgr Artur Hejda
 • ks. Czesław Bieniek
 • ks. dr Józef Hernoga
 • ks. Józef Jarosz
 • ks. Jerzy Karolik
 • ks. Tadeusz Kłymenko
 • ks. Jan Kularski
 • ks. Wacław Mazur
 • ks. dr Sławomir Olszewski
 • ks. Stefan Roguś
 • ks. Piotr Sanczenko
 • ks. Feliks Schabowski (USA)
 • ks. dr Kazimierz Spólny
 • ks. Adam Stępień
 • ks. Marian Ślusarczyk
 • ks. Franciszek Zalewski (USA)
 • ks. Bogusław Żyła
 • ks. Jan Podsiadło
 • ks. Jan Serszyński
 • ks. Eugeniusz Tyburcy
 • ks. Jan Gruszka
 • ks. Piotr Supierz
 • ks. Antoni Koza
 • ks. Grzegorz Kucharski
 • ks. Stanisław Rożej
 • ks. Jan Rudniewski
 • ks. mgr Wojciech Zdon
 • ks. Stanisław Styś
 • ks. Czesław Niewczas
 • ks. Wojciech Waniek
 • ks. Artur Kowalczyk
 • ks. Jan Kieczyński
 • ks. Marek Rosiński