Katechetyczne rozpoczęcie roku szkolnego

2410
Katechetyczne rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

– Z tajemnicy Eucharystii mamy czerpać siłę, aby być świadkami i jeszcze bardziej kształtować naszych uczniów, aby byli świadkami Chrystusa zatroskanymi o Boże Królestwo – powiedział bp Henryk Tomasik do katechetów. W radomskim seminarium odbyły się spotkania formacyjne dla katechetów świeckich i sióstr zakonnych oraz dla duchownych.

– Chcieliśmy katechetów jak najlepiej przygotować do nowego roku katechetycznego. Zjazd katechetów, który odbywa się w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu, poświęcony jest nowemu, trzyletniemu, programowi duszpasterskiemu „Eucharystia daje życie”. Pierwszy rok będzie obejmował temat „Eucharystia tajemnicą wyznawaną”. – mówi ks. Stanisław Łabendowicz, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej.

W czwartek spotkali się katecheci świecy i siostry zakonne. Spotkanie rozpoczęło się od Mszy św. pod przewodnictwem bp. Henryka Tomasika.

– Dzisiaj przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II i św. Jana Chrzciciela składamy naszą decyzję, aby zatroszczyć się o Boże Królestwo przede wszystkim w sercu. Jest takie bardzo proste powiedzenie: „Świadczyć może ten, kto sam doświadczył”. Świadczyć o Chrystusie może ten, kto sam doświadczył Jego obecności i sam przeżywa Jego obecność we własnym życiu. W tym roku, w szczególny sposób skoncentrujemy naszą myśl, naszą pracę, modlitwę, na tajemnicy Eucharystii. To będzie czas naszej wielkiej modlitwy, aby jeszcze bardziej wyznać naszą wiarę i doprowadzić naszych uczniów do ołtarza, przed tabernakulum, ukazywać im znaczenie ciszy, adoracji i mocy płynącej z tej tajemnicy. Zawsze będziemy pamiętali o tym, że świadek jest najlepszym nauczycielem. – mówił w homilii bp Tomasik. Ordynariusz podkreślił, że Eucharystia buduje Kościół.

Pasterz przypomniał również słowa papieża Pawła VI z adhortacji Evangelii nuntiandi, O ewangelizacji w świecie współczesnym.

– „Świat współczesny bardziej słucha świadków niż nauczycieli, a nauczycieli o tyle, o ile są świadkami” (EN 41). Z tajemnicy Eucharystii będziemy sami czerpać siłę, aby być świadkami i jeszcze bardziej kształtować naszych uczniów, aby byli świadkami Chrystusa zatroskanymi o Boże Królestwo – podsumował biskup.

Bp Henryk Tomasik, homilia:

 

W piątek był dzień kapłański. Księża i zakonnicy posługujący w katechezie uczestniczyli w adoracji Najświętszego Sakramentu poprowadzonej przez bp. Henryka Tomasika.

Po modlitwie w kaplicy seminaryjnej, katecheci wysłuchali dwóch wykładów. Pierwszy o „Eucharystii – tajemnicy wyznawanej” przedstawił ks. dr Tomasz Herc, liturgista i sekretarz Biskupa Radomskiego. Natomiast ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL, poruszył temat „Edukacja szkolna w służbie dzieciom i młodzieży”.

Zaprezentowano również nowy programem duszpasterskim na lata 2019-2022 „Eucharystia daje życie”.

W Diecezji Radomskiej w katechezę szkolną na różnych poziomach zaangażowanych jest ok. 570 osób świeckich, 300 osób duchownych i 60 sióstr zakonnych.

– Ciągle nam brakuje katechetów. Dlatego otworzyliśmy Instytut Teologiczny w Radomiu przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, Sekcja św. Jana Chrzciciela, który przygotowuje do pracy w katechezie poprzez studia podyplomowe i 5-letnie zaoczne. Zajęcia odbywają się w piątki i w soboty. Studenci studiów magisterskich mogą ubiegać się o stypendia socjalne i naukowe. Rekrutacja trwa do 20 września – zaprasza ks. Łabendowicz.

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "unauthorized_client",
  "error_description": "Unauthorized"
}
See here for documentation.