Klwów. Tydzień ze Świętym Janem Paweł II

475
Modlitwa przed relikwiami św. Jana Pawła II. Foto: POAK w Klwowie

Z okazji Jubileuszu 25-lecia Akcji Katolickiej, parafie diecezji radomskiej, w których działa to stowarzyszenie, odwiedzają relikwie św. Jana Pawła II. Jedną z nich jest parafia św. Macieja Apostoła w Klwowie.

– Cieszymy się, że na trasie duchowego pielgrzymowania znalazła się również nasza parafia. – mówi Sławomir Szymczyk, prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.

Nawiedzenie  rozpoczęło się w 29 stycznia, a zakończyło 5 lutego. Uroczystego wprowadzenia relikwii i obrazu do kościoła dokonali miejscowi kapłani: ks. Stanisław Pudzianowski, proboszcz i asystent Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej i ks. Rafał Grochala, wikariusza w asyście przedstawicieli Akcji Katolickiej.

– W kościele zgromadzili się wszyscy członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej i licznie przybyli parafianie. Po uroczystym powitaniu przez Prezesa Akcji Katolickiej rozpoczęła się Msza Święta sprawowana przez duszpasterzy posługujących w naszej parafii. Oprawę muzyczną zapewnił chór parafialny. Każdego dnia w czasie trwania nawiedzenia i podczas nabożeństw licznie przybywający parafianie z wiarą i radością oddawali cześć św. Janowi Pawłowi II. Członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, a także osoby ze wspólnot istniejących w naszej parafii tj. chóru parafialnego, scholi, ministrantów, Kół Różańcowych, rodziców modlących się za dzieci, aktywnie włączali się modlitwę, czytania, śpiew. Każdy dzień był przepełniony modlitwą i przesłaniem Świętego Papieża. Jego wstawiennictwu polecaliśmy Kościół święty, naszą Ojczyznę i cały świat, kapłanów i osoby konsekrowane, wypraszaliśmy nowe święte powołania do służby w Kościele, polecaliśmy polskie rodziny, aby były silne wiarą i miłością, ludzi chorych i cierpiących prosząc dla nich o łaskę zdrowia, modliliśmy się o ochronę ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci, a także za dzieci i młodzież, aby wzrastały w łasce i mądrości, zawierzaliśmy wspólnotę parafialną, naszych duszpasterzy oraz wszystkich członków Akcji Katolickiej i ich rodziny. Mogliśmy również powiedzieć Mu o swoich troskach i prosić o wstawiennictwo przed Bożym tronem. Każdego dnia po Mszy św. i Apelu Jasnogórskim mieliśmy łaskę otrzymania błogosławieństwa przez naszych kapłanów relikwiami Świętego Papieża. – relacjonuje prezes AK w Klwowie.

Ostatnim elementem nawiedzenia było nabożeństwo różańcowe i Msza Święta, zakończona „Aktem oddania Akcji Katolickiej w Polsce św. Janowi Pawłowi II”.

– Zawierzyliśmy nas, nasze rodziny, Księży Asystentów oraz wszystkich Członków Akcji Katolickiej i wszystkie nasze dzieła. Ksiądz Proboszcz Stanisław udzielił wszystkim błogosławieństwa relikwiami św. Jana Pawła II – Patrona Akcji Katolickiej. To było bardzo doniosłe wydarzenie dla całej naszej wspólnoty parafialnej. Ufamy, że przyniesie wiele błogosławionych owoców dla naszego stowarzyszenia, dla parafian i dla wszystkich, którzy się w tę modlitwę włączyli. – dodaje p. Sławomir i składa podziękowania wszystkim, dzięki którym możliwe było przygotowanie tego wydarzenia:

– Pragnę podziękować Wszystkim uczestnikom za modlitwę i pomoc w organizacji tej doniosłej uroczystości. Dziękuję ks. Stanisławowi Pudzianowskiemu, ks. Rafałowi Grochali – za sprawowane każdego dnia Msze św. i głoszone Słowo Boże. Dziękuję wszystkim parafianom, tak licznie przybywającym, aby spotkać się na modlitwie ze św. Janem Pawłem II. A przede wszystkim dziękuję wszystkim członkom Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, chórowi parafialnemu, ministrantom i wszystkim, którzy tak ochotnie włączyli się w tą uroczystość. Bóg zapłać! – dziękuje Sławomir Szymczyk.

Zdjęcia: arch. POAK w Klwowie

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "unauthorized_client",
  "error_description": "Unauthorized"
}
See here for documentation.