KUCZKI – Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca NMP

6343
Kościół w Kuczkach. Foto: http://www.parafiakuczki.pl

KONTAKT:


DUSZPASTERZE:

 • Proboszcz:
  • ks. kan. Wiesław Kudła
 • Wikariusz:
  • ks. mgr Michał Pietrzyk

MSZE ŚW.:

 • Niedziele / Uroczystości:

  • 8.00;
  • 12.00;
  • 17.00 (zimą 16.00)
 • Święta zniesione:
  • 8.00;
  • 18.00 (zimą 17.00)
 • Dni powszednie:
  • 7.00;
  • 7.30;
  • maj, czerwiec – 18.00;
  • październik – 16.30;
  • Adwent – 16.00

O PARAFII:

 • Do parafii należą:
  • Budy Niemianowskie (nr od 74 do 94), Drożanki (nr od 22 do 80), Gózd (os. Karszówka), Gzowice, Gzowice Kol., Kłonów (nr od 56 do 89), Kuczki Kol., Kuczki Wieś, Niemianowice,  Piskornica, Wojsławice
 • Odpusty:
  • św. Józefa Oblubieńca NMP (19 marca),
  • św. Izydora Oracza (15 maja)
 • Dzień adoracji Najświętszego Sakramentu:
  • 13 grudnia
 • Kościół filialny:
  • Kościół pw. MB Fatimskiej w Drożankach,
   • Msze św.:
    • w niedziele i święta – 10.00,
    • I sobota miesiąca – 9.00
 • Historia:

Prywatna kaplica w Kuczkach istniała w XVIII w. Od 1790 r. przez pewien czas mieszkał przy niej prebendarz z Tczowa (tam spłonęły zabudowania mieszkalne). Punkt duszpasterski w Kuczkach utworzył bp Antoni Ksawery Sotkiewicz w 1899 r. Właściciel miejscowych dóbr, Rufin Icek Bekerman, Żyd radomski, przeznaczył 6 mórg i dwa budynki gospodarcze na potrzeby powstającej parafii. Ks. Antoni Chmielewski, wikariusz Skaryszewa, utworzył kaplicę z dawnego budynku krochmalni. Wkrótce naczelnik Gołowiński z Radomia nakazał zamknąć kaplicę. Ks. Chmielewski na kilka miesięcy wyjechał do Chlewisk. Mieszkańcy bezskutecznie interweniowali w Radomiu i w Warszawie. Dużą pomoc okazał ponownie Rufin Bekerman, który zainterweniował u władz w Warszawie. Zmieniono wówczas decyzję i kapłani mogli na nowo sprawować duszpasterstwo. Parafia została erygowana 29 IX 1899 r. przez bp. Antoniego Sotkiewicza. Kościół pw. św. Józefa Oblubieńca, wg projektu arch. Tomasza Dziekońskiego, zbudowano w latach 1930–1935 staraniem ks. Adama Łukasiewicza. Dedykował go w 1947 r. bp Franciszek Jop. Kościół był restaurowany w latach 1984–1986. Jest budowlą w stylu neobarokowym, jednonawową z transeptem, wzniesioną z cegły. Z parafii pochodzi bp Paweł Socha CM, emerytowany biskup pomocniczy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.


MAPA DOJAZDU: