KRZYŻANOWICE – Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca NMP

5280
Kościół pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Krzyżanowicach. Foto: Jerzy Kutkowski

KONTAKT:


DUSZPASTERZE:

 • Proboszcz:
  • ks. mgr Paweł Bukała

MSZE ŚW.:

 • Niedziele / Uroczystości:
  • 9.00;
  • 12.00
 • Święta zniesione:
  • 9.00;
  • 17.00 (zima 16.00)
 • Dni powszednie:
  • 17.00 (zima 16.00)

O PARAFII:

 • Do parafii należą:
  • Florencja (część wioski), Gaworzyna, Jedlanka Nowa, Jedlanka Stara, Krzyżanowice, Płudnica (część wioski)
 • Odpusty:
  • św. Józefa Oblubieńca NMP (19 marca),
  • św. Otylii (druga niedziela września)
 • Dzień adoracji Najświętszego Sakramentu:
  • wtorek po II Niedzieli Adwentu
 • Kaplica:
  • św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach,
   • Msza św. w niedziele i święta o godz. 10.30
 • Historia:

Krzyżanowice były gniazdem rodu Krzyżanowskich herbu Dębno. Pod koniec XVII w. przeszły na własność Lanckorońskich, potem Lisickich, Zawiszów, Bykowskich, a w XVIII w. zakupił je Roch Romer, starosta radomski. Pierwotny kościół drewniany pw. Wszystkich Świętych, z fundacji Piotra Krzyżanowskiego, łowczego sandomierskiego, pochodził z połowy XV w., a dedykowany był przez Zbigniewa kard. Oleśnickiego. W tym też czasie powstała prawdopodobnie parafia. Kolejny kościół drewniany z 1546 r. uległ spaleniu w początkach XVII w. Nowa modrzewiowa świątynia została zbudowana w 1706 r., następnie dobudowano do niej murowaną kaplicę Matki Bożej. Kościół ten spłonął 24 I 1936 r. Obecna świątynia, pw. św. Józefa Oblubieńca NMP, wg projektu arch. Alfonsa Pinno z Radomia i arch. Stanisława Jędrzejewskiego z Opatowa, został zbudowany w latach 1936-1938 staraniem ks. Juliana Dusińskiego, przy znacznym wsparciu dziedzica Krzyżanowic Henryka Chrzanowskiego. Dedykacji kościoła dokonał w 1938 r. bp Paweł Kubicki. Jest to budowla w stylu neobarokowym, jednonawowa, wykonana z kamienia łamanego.


MAPA DOJAZDU: