Misterium Męki Pańskiej w Lisowie i okolicach

1863

Grupa Teatralna z Lisowa zaprasza na Misterium Męki Pańskiej. Wczoraj pierwszy spektakl odbył się Cecylówce, kolejne będą w Jedlińsku i Lisowie.

– Od 3 lat w okresie Wielkiego Postu Grupa Teatralna z Lisowa wystawia Misterium Męki Pańskiej. W tym roku poza Lisowem odbędzie się ono także w parafiach Cecylówka i Jedlińsk. Przedstawia ono ostatnie dni życia Chrystusa od uroczystego wjazdu do Jerozolimy aż po ukrzyżowanie. – mówi ks. Jan Godek.

W Misterium zaangażowanych jest ponad 40 osób.

– Dla wszystkich jego uczestników jest to nie tylko odegranie roli, ale przede wszystkim duchowe doświadczenie, które pomaga dobrze przeżyć czas Wielkiego Postu i głębiej zrozumieć sens i wymowę Krzyża. Każdy kto w nim uczestniczy czy to odtwarzający, czy widzowie, nie odchodzi obojętny. – dodaje ks. Jan.

Bogate w treść, przejmujące i chwytające za serce – tak o lisowskim Misterium mówią ci, którzy już je widzieli.

Na Misterium zapraszają ks. Grzegorz Wójcik sen., Dziekan Dekanatu Jedlińskiego, ks. Czesław Sobolewski, proboszcz parafii Lisów oraz Grupa Teatralna z Lisowa.

  • Misterium zostanie wystawione w dniach:
    • 29 marca 2019 r. o godzinie 17.30 – w parafii MB Anielskiej w Cecylówce,
    • 5 kwietnia 2019 r. o godzinie 17.30 – w parafii św. Apostołów Piotra i Andrzeja w Jedlińsku
    • 14 kwietnia 2019 r. o godzinie 17.30 – w parafii Nawiedzenia NMP w Lisowie.