WĄCHOCK – Parafia pw. św. Floriana i Wniebowzięcia NMP

4711
Opactwo Cystersów w Wąchocku

KONTAKT:

Parafia pw. św. Floriana i Wniebowzięcia NMP
ul. Kościelna 14,
27-215 Wąchock
woj. świętokrzyskie

T: +48 41 275 02 00
E: cistercium@wp.pl
W: http://www.wachock.cystersi.pl/


Wspólnota Opactwa Zakonu Cystersów w Wąchocku:

 • Opat:
  • o. mgr Eugeniusz Augustyn OCist
 • Przeor:
  • o. Tymoteusz Sebastian Kaczmarczyk OCist
 • Proboszcz:
  • o. mgr Jakub Rochowski OCist
 • Wikariusze:
  • o. mgr Zachariasz Artur Mikrut OCist
  • o. Benedykt Paweł Zieliński OCist
 • Ekonom:
 • Pozostali:
  • o. Anioł Karsznia OCist
  • o. Bernard Sieciarz OCist
  • o. mgr Roman Burakowski Ocist
  • o. Michał Staszczyszyn OCist
  • o. mgr Wincenty Polek OCist
  • o. Kajetan Kaczorowski OCist
  • br. Jacek Fiutowski OCist
  • br. Marian Armuła OCist
  • br. Maksymilian Marszałek OCist
  • br. Julian Koczwara OCist
  • br. Dominik Walczyk OCist
  • br. Franciszek Synowiec OCist
  • br. Filip Kulka OCist
  • oblat br. Albert Gizan OCist
  • oblat br. Norbert Kowal OCist
 • Juniorzy:
  • Fabian Skowron
  • Justyn Hajkowski
  • Jan Janisiewicz
  • Mariusz Stolarski
 • Członkowie zakonu przynależący do opactwa w Wąchocku pracujący w jego filiach:
  • o. Augustyn Węgrzyn OCist – Sulejów
  • o. Cherubin Kozera OCist – Sulejów
  • o. mgr Rajmund Guzik OCist – Sulejów
  • o. Honoriusz Kostek Ocist – Winniki
 • Członkowie zakonu przynależący do opactwa w Wąchocku przebywający poza Wąchockiem i jego filiami:
  • o. Efrem Bisaga OCist – Ukraina

MSZE ŚW.:

 • Niedziele / Uroczystości:
  • 7.30;
  • 9.00;
  • 10.30;
  • 12.00;
  • 17.00
 • Święta zniesione:
  • 7.00;
  • 9.00;
  • (11.00);
  • 18.00
 • Dni powszednie:
  • 7.00;
  • 7.30,
  • 18.00 (zima – 17.00)

O PARAFII:

 • Do parafii należą:
  • Marcinków, Rataje, Wąchock, Węglów, Wielka Wieś.
 • Odpusty:
  • św. Floriana (4 maja),
  • Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia),
  • św. Rocha (niedziela po 16 sierpnia),
  • św. Jacka (17 sierpnia),
  • św. Zofii (niedziela po 15 maja)
 • Dni adoracji Najświętszego Sakramentu:
  • 15–17 lutego
 • Kościoły filialne:
  • pw. Najświętszego Serca Jezusa w Marcinkowie,
   • Msze św.
    • w niedziele i święta o godz. 10.30,
    • święta zniesione – 9.00,
    • dni powszednie – 16.30
  • pw. św. Zofii w Ratajach,
   • Msza św.
    • w niedziele i święta o godz. 9.00,
    • święta zniesione – 18.00 (zima – 17.00)
 • Kaplice zabytkowe w Wąchocku:
  • pw. św. Jacka,
  • pw. św. Rocha,
  • pw. św. Jana Nepomucena
 • Historia:

Wąchock jest dawną wsią cysterską. Od XIII w. był miastem na prawie polskim, otrzymał prawa miejskie średzkie w 1454 r. od króla Kazimierza Jagiellończyka. Stanowił ośrodek działalności górniczej, eksploatacji minerałów, piaskowca i rudy żelaznej, która to działalność była prowadzona z różnym natężeniem do XIX w. W 1863 r. przez pewien czas stanowił miejsce głównej kwatery gen. Mariana Langiewicza. Prawa miejskie utracił po powstaniu styczniowym w 1869 r., a odzyskał je w 1996 r. Opactwo cystersów w Wąchocku – filia Morimondu – zostało ufundowane w 1179 r. przez bp. Gedkę – Gedeona, herbu Gryf, być może przy współudziale księcia Kazimierza Sprawiedliwego. Wtedy też powstała parafia. Monumentalny zespół klasztorny powstał w początkach XIII w. Pierwotnie był romański, a przebudowywano go w XVI, XVIII i XIX w. Kościół i klasztor nie zachowały się w pierwotnej formie do naszych czasów, jednak całość posiada stosunkowo dobrze zachowaną formę pierwotnych fragmentów o typowym założeniu cysterskim. Równolegle z kościołem klasztornym bp Gedeon ufundował kościół drewniany, który został spalony w 1260 r. Na tym miejscu cystersi zbudowali nowy kościół drewniany pw. św. Elżbiety, który także uległ spaleniu. Kolejny kościół murowany z kamienia i cegły na tym samym miejscu zbudował opat Andrzej Karwicki. Świątynia ta spełniała rolę kościoła parafialnego. Kasata klasztoru w 1819 r. spowodowała, że duszpasterstwo objęli księża diecezjalni. W tym czasie ośrodek religijny przeniósł się do kompleksu klasztornego, a kościół pw. św. Elżbiety niszczał, aż został rozebrany w 1845 r. Podczas II wojny światowej obiekty znacznie ucierpiały. Po II wojnie światowej, w latach czterdziestych i pięćdziesiątych, odbudowywano kompleks z funduszy kościelnych i państwowych. Cystersi powrócili do Wąchocka w 1951 r. Obok tych dwóch wspomnianych budowli sakralnych istniał trzeci kościół pw. Świętego Ducha, którego geneza nie jest znana. Funkcjonował on do początków XIX w., gdyż został rozebrany – prawdopodobnie był już zniszczony – w 1817 r. W 1987 r. odbyła się uroczystość sprowadzenia do klasztoru prochów mjra Jana Piwnika „Ponurego”, a w dniach 10–12 VI 1988 r. odbył się jego symboliczny pogrzeb. Mur ogrodzenia klasztoru od strony północnej cmentarza kościelnego został przeznaczony na wmurowanie tablic upamiętniających wybitne postaci podziemia z okresu II wojny światowej. Kościół pw. św. Floriana jest bazylikowy, trójnawowy, na planie krzyża łacińskiego, wzniesiony w stylu romańskim, jest przejściowy z nieznacznymi dodatkami gotyckimi i barokowymi, jest budowlą orientowaną, zbudowaną z dwubarwnych ciosów piaskowca w kolorze szarym i rdzawym o układzie poziomym pasów, sklepienia wnętrza są krzyżowo-żebrowe i pochodzą z pierwszej połowy XIII w. Wnętrze kościoła było malowane wielokrotnie na przełomie dziejów. Główny portal z zachodu jest kamienny i pochodzi z pierwszej połowy XIII w., a portal do zakrystii z połowy XVII w. Ołtarz główny w stylu neoromańskim jest z 1894 r. Klasztor zbudowany jest z kamienia ciosowego, jest budowlą dwu- i trzykondygnacyjną. Zabudowania klasztorne tworzą jeden większy czworobok przylegający do kościoła od południa i drugi mniejszy przylegający do części skrzydła wschodniego większego czworoboku. Przyziemie większego czworoboku posiada z trzech stron krużganki wokół prostokątnego wirydarza. Na osi skrzydła zachodniego znajduje się czterokondygnacyjna wieża, zwana wieżą Rakoczego, nadbudowana o jedną kondygnację w XIX w. Parter skrzydła wschodniego mieści niewielki skarbiec, zakrystię oraz romański kapitularz o sklepieniach wspartych na czterech kolumnach, z dwoma prześwitami na krużganki. Refektarz jest wczesnogotycki i pochodzi z XIII w. W klasztorze czynne jest muzeum ks. Walentego Ślusarczyka. Jest to zbiór ks. Jana Wiśniewskiego pomnożony przez ks. Ślusarczyka.

Rozporządzeniem Prezydenta RP z 15 III 2017 r. opactwo cystersów w Wąchocku wpisano na listę Pomników Historii.


MAPA DOJAZDU: