Modlitwy poranne – dzień VIII

394
Pielgrzymka. Modlitwy. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Znak krzyża świętego.

„Niech serce mówi do Serca” – pisał św. John Henry Newman. Rozpoczął się ten niezwykły dzień, w którym nasze serce przemówi do Serca Maryi i Serca Jezusa. Duchowość tych dwóch serc jest najlepszą przestrzenią formacji chrześcijańskiej. One w oczach Boga Ojca stanowią jedność. św. Ludwik zachęcał: „Ilekroć myślisz o Maryi, Maryja za Ciebie myśli o Bogu. Ilekroć wielbisz Maryję, Maryja wraz z tobą wielbi i czci Boga. Jeśli powiesz Maryja, Ona powie Bóg. Zaprośmy w progi naszych domów i serc Najświętsze Serce Zbawiciela. Uczyńmy to przez Serce Maryi.

Zdrowaś Maryjo.

Ojcze nasz.

Wierzę w Boga.

Tegoroczne pielgrzymowanie przebiegało w cieniu wielu trudnych wydarzeń Kościoła i świata. Zmagamy się z pandemią koronawirusa, wielu naszych rodaków ucierpiało najpierw wskutek suszy, a później ulewnych deszczy i powodzi. Jako odpowiedzialni za losy naszej Ojczyzny udaliśmy się do urn, aby dokonać wyboru prezydenta. Za wstawiennictwem dwóch największych synów polskiej ziemi – św. Jana Pawła II i Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego prośmy w intencji Kościoła, świata i naszej Ojczyzny. Niech ustanie pandemia nie tylko wirusa, ale przede wszystkim braku szacunku, pogardy i fałszu. Niech Duch Święty, którego na Placu Zwycięstwa w Warszawie przyzywał Papież Polak, zstąpi i odnowi oblicze tej ziemi.

Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź Światłości sumień!

O najmilszy z Gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza!
Serc wierzących wnętrza
Poddaj swej potędze!
Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze!

Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę!
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary!
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary!

Śpiew: My chcemy Boga lub Boże, coś Polskę.

oprac. ks. Michał Kopciński