Modlitwy za wstawiennictwem Błogosławionej Marianny Biernackiej

1316

Modlitwa za synową

Wszechmogący Boże, dziękuję Ci z całego serca za to, że mój syn znalazł żonę, by wraz z nią budować wspólnotę małżeńską i rodzinną. Dziękuję Ci za ich miłość wzajemną oraz wolę bycia ze sobą aż do końca życia. Spraw, Jezu, by nic nie rozerwało ich małżeńskiej jedności i miłości. Błogosław mojej synowej, w której pragnę widzieć moją córkę. Wspieraj ją we wszystkich zamiarach i poczynaniach. Umacniaj w szlachetnych i dobrych pragnieniach. Daj jej pogodę ducha, cierpliwość i wytrwałość. Błogosławiona Marianno Biernacka, która jak matka kochałaś swoją synową i kiedy było trzeba poświęciłaś za nią swe życie, ucz mnie kochać syna i synową, abym nie była przeszkodą na drodze ich małżeń­skiego szczęścia. Amen.

Modlitwa za zięcia

Boże, który u zarania dziejów ludzkości ustanowiłeś święty związek mał­żeński i uświęciłeś go swoim błogosławieństwem, obdarz potrzebnymi łaskami mego zięcia. Dziękuję Ci za miłość, która połączyła córkę z zięciem, za ich mał­żeństwo i rodzinę. Spraw, dobry Ojcze, by mój zięć, biorąc przykład ze świętych mężów i ojców, których pochwałę głosi Pismo Święte, z niesłabnącą gorliwo­ścią troszczył się o swoich najbliższych i swą pracowitością i mądrością budował szczęście małżeńskie i rodzinne. Daj mu pogodne usposobienie i radość z bycia mężem i ojcem. Tobie chwała i cześć, wdzięczność i uwielbienie, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa wdowy

Błogosławiona Marianno Biernacka, wdowo niestrudzenie naśladująca Chrystusa w Jego miłości do ludzi, wyproś mi łaskę świętej wytrwałości i pogody ducha w cierpieniach i trudach mojego życia. Wiem, że wsparciem dla Ciebie była Matka Boża Bolesna, która uczyła ciebie mówienia Bogu „fiat” także w chwilach śmierci i pogrzebu twego męża.

Tak jak ty, pragnę pogodzić się ze śmiercią mego męża i ofiarować Bogu za niego moje modlitwy i przykrości życia. Wiem, że bez woli Bożej nic się nie dzieje. Dlatego, jak biblijny Hiob, pragnę mówić: „Dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię Pańskie błogosławione!”(Hi 1,21). Umacniaj mnie swoją modlitwą, abym w duchu wiary i z chrześcijańską nadzieją, która sięga poza doczesność, przeżywała żałobę po mężu i czas rozstania z nim, aż do chwili, gdy odnajdziemy się na nowo w Bogu, dzięki któremu wszystko żyje. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.