Msza Krzyżma. Odnowienie przyrzeczeń kapłańskich i poświęcenie olejów

833
Przygotowanie i poświęcenie oleju krzyżma. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

– Niech się odnowi ten Boży dar w nas, niech jaśnieje i niech przyniesie owoce świętości.  – powiedział o sakramencie święceń Bp Marek Solarczyk do kapłanów zebranych w Wielki Czwartek w radomskiej katedrze na Mszy Krzyżma.

Podczas Eucharystii biskup ordynariusz pobłogosławił oleje chorych i katechumenów oraz poświęcił olej na Krzyżmo, a zebrani kapłani odnowili przyrzeczenia kapłańskie.

Wraz z Biskupem Radomskim Mszę Krzyżma sprawowali bp Henryk Tomasik i bp Piotr Turzyński oraz ponad 200 kapłanów Diecezji Radomskiej.

– Dziękujemy tym, którzy byli i są świadkami pięknej posługi kapłańskiej, tym, którzy wspierają nas modlitwą, poświęceniem i ofiarowanym cierpieniem. To jest również czas, kiedy chcemy pamiętać o tych, z którymi razem przeżywaliśmy tajemnice Boga na ziemi, a oni już uczestniczą w chwale wieczności. W sposób szczególny chcemy wspomnieć biskupa Adama Odzimka i innych biskupów naszej diecezji, którzy w 30-lecie trwania naszej diecezji wnieśli tak wielki dar swojej posługi duszpasterskiej – powiedział bp Marek Solarczyk wprowadzając w liturgię Mszy Krzyżma i dodał: – Niech się odnowi ten Boży dar w nas, niech jaśnieje i niech przyniesie owoce świętości.

Bp Marek Solarczyk, homilia

 

Po homilii zebrani kapłani odnowili przyrzeczenia kapłańskie, a biskup poprosił o modlitwę.

Podczas Mszy Krzyżma biskup poświęcił i pobłogosławił oleje, których używa się do sprawowania sakramentów. Po Modlitwie Eucharystycznej biskup ordynariusz pobłogosławił olej chorych i olej katechumenów, a po Komunii św. przygotował i poświęcił olej na Krzyżmo.

Oleju chorych (łac. oleum infirmorum) używa się podczas udzielania sakramentu namaszczenia chorych.

Krzyżmem (łac. oleum chrismatis) namaszcza się nowo ochrzczonych, bierzmowanych oraz ręce wyświęcanych kapłanów; olej ten służy również do namaszczenia ścian nowego kościoła oraz nowego ołtarza.

Olej katechumenów (łac. oleum catechumenorum), inaczej nazywany olejem egzorcyzmu, służy do namaszczenia dorosłych katechumenów, przygotowujących się do przyjęcia chrztu świętego oraz w liturgii chrztu w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.

Na zakończenie Mszy św. życzenia biskupom i kapłanom złożył ks. kan. Marek Adamczyk, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Słowa życzeń wypowiedziały również siostry zakonne.

– Dziękuję za duszpasterski trud, za gorliwość, za podejmowanie wielu niełatwych zadań w naszej diecezji. Dziękuję w szczególny sposób za dar obecności w naszych wspólnotach, ta obecność jest dla nas ważna w naszych zmaganiach, porażkach, sukcesach i trudach – powiedział ks. Adamczyk.

– Czcigodny biskupie Marku, biskupie Henryku i biskupie Piotrze, czcigodni kapłani! Pan wybrał was i nazwał swoimi braćmi. Wdzięczne za waszą służbę szafarzy Eucharystii, życzymy odkrywania ciągle na nowo do jak wielkiej godności zostaliście powołani i naśladowania Chrystusa Pana – mówiła s. Bożena Adach.

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "unauthorized_client",
  "error_description": "Unauthorized"
}
See here for documentation.