Nabożeństwo na rzecz życia

658
Pomnik Maryi Matki Życia w Radomiu pod Kurią Diecezji Radomskiej. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

W V Niedzielę Wielkiego Postu podczas nabożeństwa „Gorzkich żali” Kościół prosi o modlitwę ekspiacyjną za grzechy przeciwko nienaruszalności ludzkiego życia. Propozycja tego nabożeństwa znajduje się poniżej:

Nabożeństwo na rzecz życia na V niedzielę Wielkiego Postu
(w czasie Gorzkich Żali)

Zachęceni przez Kościół do modlitwy o ochronę życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, prosimy by każdy człowiek bez wyjątku kochał i szanował życie.

Z pokorą i skruchą pragniemy Cię Panie przeprosić za brak miłości wobec życia, a szczególnie wobec życia nienarodzonych. Dlatego wołamy: Przepraszamy Cię Panie Jezu…

 • za brak szacunku wobec kobiet oczekujących swego dziecka…
 • za naśmiewanie się z rodzin wielodzietnych i obojętność na ich potrzeby…
 • za tych, którzy przyczyniają się do zabójstwa dzieci nienarodzonych…
 • za łamanie praw osoby ludzkiej, a przede wszystkim prawa do życia i do egzystencji godnej człowieka…
 • za nieetyczne zapłodnienie in vitro i wszelkie manipulacje na ludzkimi genami…
 • za egoizm małżonków, przejawiający się w zamknięciu się na przyjęcie nowego życia, przez sztuczne niszczenie płodności i lekceważenie w swoim sercu przykazania „Nie zabijaj”…
 • za kontrolę „jakości dziecka” w okresie prenatalnym i rzekomo „legalne” zabijanie z powodów eugenicznych…
 • za rozbijanie małżeństw, łamanie wierności małżeńskiej, rozwiązłości obyczajów, konflikty rodzinne, uleganie nałogom i nieodpowiedzialne postępowanie…
 • za nadużycia tzw. edukacji seksualnej dzieci i młodzieży, osłabianie naturalnej wrażliwości i wstydliwości młodych oraz ośmieszanie cnoty czystości…
 • za brak szacunku wobec ludzkiego ciała i niewłaściwe myślenie o ludzkiej płciowości…
 • za to, że nie traktujemy naszego ciała jako świątyni Ducha Świętego i że nie pamiętamy, iż jest ono przeznaczone do zmartwychwstania i i chwały wiecznej.

Zanosimy te modlitwy w intencjach tych, którzy dopuszczają się zbrodni dzieciobójstwa. Przebacz matkom i ojcom, którzy nie mieli odwagi przyjąć dziecka, które im powierzyłeś. Przebacz lekarzom, którzy są powołani, aby ratować życie, a sprzeniewierzyli się przysiędze Hipokratesa. Przebacz pielęgniarkom, które nie stanęły w obronie każdego poczętego dziecka. Udziel wszystkim światła i mocy, aby zawsze bronili ludzkiego życia. Naucz nas miłości bezinteresownej i spraw, aby rodziny były otwarte na przyjęcie każdego dziecka i troszczyły się o katolickie ich wychowanie. Niech nasza Ojczyzna mężnie broni życia i godności każdego człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci.

Modlitwa św. Jana Pawła II z encykliki „Evangelium vitae”:

O Maryjo, jutrzenko nowego świata, Matko żyjących, Tobie zawierzamy sprawę życia:  spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat, ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia, mężczyzn i kobiet – ofiary nieludzkiej przemocy, starców i chorych zabitych przez obojętność albo fałszywą litość. Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna potrafili otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki Ewangelię życia.