Adoracja na I niedzielę kwietnia 2019

706
Adoracja Najświętszego Sakramentu. Foto: ks. S. Piekielnik

Śpiew na Wystawienie: O zbawcza Hostio…

Panie Jezu, upadamy na kolana przed Tobą i oczyma wiary patrzymy na Ciebie utajonego w Najświętszym Sakramencie pod postacią małej Białej Hostii. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek uświadamiamy sobie, że nikt nie jest bez grzechu, nikt z nas nie ma prawa wytykać grzechy innym ludziom, a już na pewno nie ma prawa wydawać wyroku na drugiego człowieka. Dlatego wpatrując się w Ciebie chcemy kontemplować Twoją Boskość, chcemy Ci powiedzieć o naszych troskach, radości, smutku
i sprawach po ludzku beznadziejnych. To bardzo dobry moment, aby Ci dziękować za wszystko, przepraszać Cię i prosić.

Śpiew: Będę śpiewał Tobie, mocy moja…

Jezu, Ty bardzo cierpiałeś za nas, bo nas bardzo kochasz. Powodem twoich cierpień były grzechy wszystkich ludzi. Z wielkim żalem i sercem przepełnionym skruchą, prosimy Cię dobry Jezu o przebaczenie.

Powtarzamy: Jezu cierpiący przebacz

 • za wszystko, co niszczyło jedność w domu i w szkole
 • za wszystkie sprzeczki w domu i w szkole
 • za nieposłuszeństwo rodzicom
 • za nasze kłamstwa
 • za wszelkie krzywdy wyrządzone innym

Śpiew: Panie przebacz nam, Ojcze zapomnij nam...

W rozważaniu męki Twojej, wstępujemy do Ogrójca, w którym wszyscy Cię opuścili. Zwróciłeś się wtedy w modlitwie do Ojca: „Jeśli możliwe oddal ode mnie ten kielich”. Nie uciekłeś jednak od krzyża, wypełniłeś wolę Ojca do końca: „Jednak nie jako ja chcę, ale jako Ty”. Panie naucz nas modlić się i naucz nas wypełniać wolę Ojca.

Panie Jezu, ja wiem, że Ty wszystko możesz.

Powtarzamy: Prosimy Cię wysłuchaj nasze modlitwy.

 • Panie prosimy za Kościół Święty, aby w swoim nauczaniu głosił wszystkim ludziom potrzebę nieustannego nawracania …
 • Panie, naucz wszystkich tu zebranych żyć, cierpieć i umierać ze słowami: bądź wola Twoja …
 • Panie, dźwigałeś krzyż – ciężar naszych grzechów, pomagaj nam nieść nasz codzienny krzyż

Śpiew: Nie bój się, wypłyń na głębię…

Modlitwą uwielbienia dziękujemy Ci Panie za Twoją miłość do nas, za Twoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie.

Wołamy do Ciebie: (Powtarzamy) Bądź uwielbiony miłosierny Jezu teraz i na wieki.

 • za Twoje posłuszeństwo Ojcu
 • za to, że przyjąłeś na siebie cierpienia, aby zgładzić nasze grzechy za to, że dzielisz nasze cierpienia i oddajesz je swojemu Ojcu
 • za sakrament pojednania i Eucharystii, otwierające nam drogę do szczęścia wiecznego

Śpiew: Wielbić Pana chcę...

Śpiew przed błogosławieństwem: Przed tak Wielkim Sakramentem…

Śpiew na Uwielbienie: Wielbię Ciebie…

Opr. Ks. Paweł Zubek