Nowa edycja „Szkoły Lektora”

1122
Ks. Mariusz Chamerski, Diecezjalny Duszpasterz Ministrantów. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

W listopadzie rusza nowa edycja „Szkoły Lektora”. Zapisy do końca października.

– Dziękujemy za 100 nowych lektorów, którzy w dniu 24 września br. uzyskali promocję i zostali posłani przez Biskupa Marka do posługi lektorskiej. Planujemy kolejną edycję Szkoły Lektora, na którą zapraszamy ministrantów od 8 klasy szkoły podstawowej. – mówi ks. Mariusz Chamerski, Duszpasterz Młodzieży i Liturgicznej Służby Ołtarza.

Tegoroczna Szkoła Lektora będzie odbywać się według formuły prowadzonej w roku ubiegłym. Spotkania odbywać się będą w wyznaczoną sobotę w liczbie 6 spotkań. Dopełnieniem Szkoły Lektora będą rekolekcje zamknięte w okresie wakacyjnym. Do posługi Lektora na terenie diecezji  radomskiej, ministranta posyła Biskup Radomski podczas uroczystej Mszy św. kończącej dany cykl wykładów i warsztatów.

Szkoła Lektora odbywać się będzie w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Radomskiej w następujących terminach:

  • 5 listopada 2022
  • 26 listopada 2022
  • 28 stycznia 2023
  • 11 marca 2023
  • 15 kwietnia 2023
  • 10 czerwca 2023.

Zajęcia będą się rozpoczynać o godz. 10.00 a zakończą się wspólnym posiłkiem ok. godz. 14.00. W trakcie zajęć przewidziany jest czas na wspólną adorację Najświętszego Sakramentu i możliwość sakramentu pokuty.

W zakres Szkoły Lektora wchodzą wiadomości z następujących dziedzin:

  1. Liturgika – teoria i praktyka.
  2. Wprowadzenie do Pisma Św.
  3. Formacja wewnętrzna
  4. Dykcja – warsztaty z logopedą oraz aktorem

Uczestnik Szkoły Lektora z ważnego powodu może być nieobecny na dwóch zjazdach. Posłanie do posługi Lektora odbędzie się we wrześniu 2023 r.

Zgłoszenia należy kierować do Duszpasterza Młodzieży i Liturgicznej Służby Ołtarza ks. Mariusza Chamerskiego do dnia 30 października 2022 r. pod numerem telefonu +48 793 670 290.

Koszt Szkoły Lektora 200 zł.