Nowi kanonicy Diecezji Radomskiej

2329
Nominacje kanonickie. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Biskup Henryk Tomasik wręczył nominacje kanonickie trzem kapłanom.

Wśród wyróżnionych jest ks. dr Szymon Pikus, ekonom Diecezji Radomskiej i wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu, który został podniesiony do godności kanonika gremialnego w Kapitule Katedralnej Św. Kazimierza w Radomiu.

Ks. kan. dr Szymon Pikus. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Kanonikami honorowymi zostali ks. Tomasz Herc i ks. Marcin Rogala. Obaj zostali dołączeni do Kapituły Ostrobramskiej w Skarżysku Kamiennej.

Ks. kan. dr Tomasz Herc. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Ks. dr Tomasz Herc jest sekretarzem Biskupa Radomskiego, Diecezjalnym Duszpasterzem Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej oraz wykładowcą liturgiki w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu.

Ks. kan. mgr lic. Marcin Rogala. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Ks. mgr lic. Marcin Rogala jest Diecezjalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych oraz Delegatem Kurii ds. przygotowywania wizytacji kanonicznych, jest również wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu.

  • W Diecezji Radomskiej są cztery kapituły kanoników:
    • Kapituła Katedralna Św. Kazimierza w Radomiu,
    • Kapituła Ostrobramska w Skarżysku-Kamiennej,
    • Kapituła Kolegiacka Św. Mikołaja w Końskich
    • Kapituła Kolegiacka Św. Bartłomieja w Opocznie.

Jak czytamy w Kodeksie Prawa Kanonicznego: „Kapituła kanoników, katedralna lub kolegiacka, jest kolegium kapłanów, którego zadaniem jest sprawowanie bardziej uroczystych czynności liturgicznych w kościele katedralnym lub kolegiackim. Kapituła katedralna wypełnia ponadto zadania zlecone jej przez prawo lub przez biskupa diecezjalnego” (kan. 503). Kanoników  gremialnych  i  honorowych, po wysłuchaniu  zdania kapituły, mianuje biskup diecezji (kan. 509 § 1). Godność ta powinna być nadawana „kapłanom odznaczającym się nauką i prawością życia, którzy chwalebnie wypełniają posługę” (kan. 509 § 2).