O Instytucie Teologicznym św. Kazimierza

68

Instytut Teologiczny św. Kazimierza w Radomiu ma służyć kształceniu teologicznemu w ramach studiów I cyklu kandydatów do kapłaństwa dla diecezji radomskiej.

Szczególnym zadaniem jest troska o naukową formację tych, którzy są na drodze do kapłaństwa oraz tych, którzy przygotowują się do pełnienia specjalnych obowiązków kościelnych (Instrukcja o afiliacji, art. 29). Instytut zatem stawia sobie za cel kształcenie wszystkich pragnących włączyć się czynnie w szerzenie Ewangelii, zgodnie z doktryną katolicką oraz w podejmowanie różnych posług we wspólnocie Kościoła.

Instytut został erygowany przez Stolicę Apostolską 25 kwietnia 2023 roku, dekretem watykańskiej Dykasterii Edukacji i Kultury. Został równocześnie afiliowany do Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

  • Dyrektor Instytutu Teologicznego św. Kazimierza
    • ks. dr Sławomir Czajka
  • Rada Instytutu
    • ks. dr Sławomir Czajka
    • ks. prof. Marek Jagodziński
    • ks. dr hab. Sylwester Jaśkiewicz