Oddani Pani z Ostrej Bramy i dziełom miłosierdzia

1592
Wręczenie medalu „Dominae de Porta Aciali operibusque misericordiae deditus”. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Można zgłaszać kandydatów do Medalu Kapituły Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej.

Komunikat w sprawie medalu
„Dominae de Porta Aciali operibusque misericordiae deditus”

– W imieniu Kapituły Ostrobramskiej uprzejmie proszę Czcigodnych Księży Proboszczów o nadsyłanie na adres sanktuarium ostrobramskiego w Skarżysku Kamiennej wniosków o uhonorowanie tym medalem znanych sobie osób, zasłużonych w szerzeniu czci dla Matki Bożej lub wyróżniających się dziełami miłosierdzia. – mówi ks. prał. Jarzy Karbownik, dziekan Kapituły Ostrobramskiej i kustosz skarżyskiego sanktuarium.

Zgodnie z Regulaminem Medalu wniosek powinien zawierać:

  • imię i nazwisko kandydata, ewentualnie tytuły i godności,
  • dokładny adres i telefon,
  • krótki biogram kandydata ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania w szerzenie czci dla Matki Bożej lub pełnienia godnych uznania dzieł miłosierdzia,
  • rzeczową opinię księdza proboszcza.

O przyznaniu medalu decyduje Kolegium Kapituły Ostrobramskiej w głosowaniu tajnym. Medal zostanie wręczony 16 listopada, w czasie uroczystości ku czi Matki Bożej Ostrobramskiej.

Medal „Dominae de Porta Aciali operibusque misericordiae deditus” (Oddany Pani z Ostrej Bramy i dziełom miłosierdzia) został ustanowiony w 2014 roku z okazji ogłoszenia kościoła sanktuaryjnego Matki Bożej Miłosierdzia Bazyliką Mniejszą. Jest wręczany duchownym i świeckim, którzy wyróżniają się szerzeniem czci dla Matki Bożej lub godnymi uznania dziełami miłosierdzia. Wśród laureatów Medalu są m.in.: kard. Gerhard L. Müller, kard. Henryk Gulbinowicz, abp Wacław Depo, śp. abp Zygmunt Zimowski, bp Henryk Tomasik, siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus, siostry służki, Parafialny Zespół Caritas w Zwoleniu.