Ogłoszenie Fundacji Małych Stópek

1060

Bez modlitwy nie ma skutecznej obrony życia i nie zdołamy uratować wielu nienarodzonych, jeżeli nie będziemy mieli zaplecza duchowego. Dlatego tak ważne jest, aby jak najwięcej osób podjęło Duchową Adopcję Dziecka Poczętego (DADP) czyli 9-cio miesięczną modlitwę jedną dziesiątką różańca świętego. (Koszt tej propozycji co do druku i wysyłki jest po stronie fundacji).

Fundacja Małych Stópek przygotowała specjalny numer gazety tej sprawie poświęcony.

Ja sam mówiąc z ambony nie jestem wstanie przekazać tych ważnych spraw dotyczących DADP, a w tej gazecie jest prawie wszystko tzn. dlaczego DADP, jak ją podjąć, dlaczego Zły boi się Maryi, co po DADP, świadectwo, tekst przyrzeczenia DADP, aplikacja na smartfon „Adoptuj życie”, rola mężczyzny, modlitwa za aborterów, a także dla podejmujących tę modlitwę możliwość nieodpłatnego otrzymania modelu 10 tyg. nienarodzonego dziecka tzw. Jasia.

Ponadto dołączamy tekst codziennej modlitwy DADP na sztywnym kartoniku oraz dla kapłana liturgię przyrzeczenia.

Księże, wystarczy zamówić pod adresem e-mail: kontakt@fundacjamalychstopek.pl lub tel. +48 791 138 902 podając ile egzemplarzy potrzeba, adres, podać datę przyrzeczenia w parafii i informując o tym wiernych wyłożyć gazety, ale z naszej kapłańskiej strony musi być powiedziane jak to jest ważne.

Ks. Tomasz Kancelarczyk z FMS
tel. +48 608 752 142

P.S.:

  • Zwiastowanie Pańskie w 2018 jest przeniesione na 9 kwietnia (poniedziałek po II niedzieli wielkanocnej)
  • w gazecie też będzie wkładka z prośbą o pomoc w aktualnej „aborcyjnej” sprawie, których mamy bardzo dużo
  • proszę zamawiajcie gazetę nie tylko dla podejmujących DADP, ale do wszystkich których chcemy do tej modlitwy zachęcić
  • podgląd artykułów gazety na facebookowej stronie Fundacja Małych Stópek.