Okres Wielkanocny (21 kwietnia – 9 czerwca 2019)

6001

OKRES WIELKANOCNY


21 kwietnia – Niedziela

 • Tytuł dnia (kolor)
  • ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE (k. biały)
 • Czytania
  • Msza w dzień:
   • Cz.1: Dz 10, 34a. 37-43
   • Cz.2: Kol 3, 1-4 lub 1 Kor 5, 6b-8
   • Ew.: J 20, 1-9
 • Inne:

22 kwietnia – poniedziałek

 • Tytuł dnia (kolor)
  • Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy (k. biały)
 • Czytania
  • Cz.: Dz 2, 14.22b-32
  • Ew.: Mt 28, 8-15
 • Inne:
  • Taca na KUL

23 kwietnia – wtorek

 • Tytuł dnia (kolor)
  • Wtorek w Oktawie Wielkanocy (k. biały)
 • Czytania
  • Cz.: Dz 2, 36-41
  • Ew.: J 20, 11-18
 • Inne:
  • Uroczystość św. Wojciecha i odpusty z nią związane przeniesione na wtorek 30 kwietnia. Nie wolno celebrować Mszy o św. Wojciechu.
  • † ks. Mieczysław Krajewski 2005

24 kwietnia – środa

 • Tytuł dnia (kolor)
  • Środa w Oktawie Wielkanocy (k. biały)
 • Czytania
  • Cz.: Dz 3, 1-10
  • Ew.: Łk 24, 13-35
 • Inne:

25 kwietnia – czwartek

 • Tytuł dnia (kolor)
  • Czwartek w Oktawie Wielkanocy (k. biały)
 • Czytania
  • Cz.: Dz 3,11-26
  • Ew.: Łk 24, 35-48
 • Inne:

26 kwietnia – piątek

 • Tytuł dnia (kolor)
  • Piątek w Oktawie Wielkanocy (k. biały)
 • Czytania
  • Cz.: Dz 4, 1-12
  • Ew.: J 21, 1-14
 • Inne:
  • † Leon Borowiecki 1992
  • † Wiesław Zalas 2018

27 kwietnia – sobota

 • Tytuł dnia (kolor)
  • Sobota w Oktawie Wielkanocy (k. biały)
 • Czytania
  • Cz.: Dz 4, 13-21
  • Ew.: Mk 16, 9-15
 • Inne: