Triduum Paschalne (18 – 21 kwietnia 2019)

1919

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE


18 kwietnia – czwartek

 • Tytuł dnia (kolor)
  • Wielki Czwartek (k. biały)
 • Czytania
  • Rano: Msza Krzyżma:
   • Cz. 1: Iz 61, 1-3a.6a.8b-9
   • Cz. 2: Ap 1, 4-8
   • Ew.: Łk 4, 16-21
  • Msza Wieczerzy Pańskiej:
   • Cz. 1: Wj 12, 1-8.11-14
   • Cz. 2: 1 Kor 11, 23-26
   • Ew.: J 13, 1-15
 • Inne
  • Renovatio Sanctissimi
  • † ks. Wacław Szmajda 1995

19 kwietnia – piątek

 • Tytuł dnia (kolor)
  • Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej (k. czerwony)
 • Czytania
  • Cz. 1: Iz 52,13 – 53,12
  • Cz. 2: Hbr 4, 14-16; 5, 7-9
  • Ew.: J 18, 1 – 19, 42
 • Inne

20 kwietnia – sobota

 • Tytuł dnia (kolor)
  • Wielka Sobota (k. fioletowy)
 • Inne
  • Błogosławieństwo pokarmów, zobacz:
   • Obrzędy Błogosławieństw, s. 251,
   • Agenda, s. 409
  • † ks. Jan Wancerz 2006

20-21 kwietnia – sobota-niedziela

 • Tytuł dnia (kolor)
  • Wigilia Paschalna – Liturgia Wieczorna (k. biały)
 • Czytania Wigilii Paschalnej:
  • Cz. 1: Rdz 1, 1 – 2, 2
  • Cz. 2: Rdz 22, 1-18
  • Cz. 3: Wj 14, 15 – 15, 1
  • Cz. 4: Iz 54, 4a.5-14
  • Cz. 5: Iz 55, 1-11
  • Cz. 6: Ba 3, 9-15.32-4,4
  • Cz. 7: Ez 36, 16-17a.18-28
  • Cz. 8: Rz 6, 3-11
  • Ew.: Łk 24, 1-12 (rok C)
 • Inne

21 kwietnia – niedziela

 • Tytuł dnia (kolor)
  • ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE, UROCZYSTOŚĆ (k. biały)
 • Czytania
  • Msza w dzień:
   • Cz. 1.: Dz 10, 34a. 37-43
   • Cz. 2.: Kol 3, 1-4 lub 1 Kor 5, 6b-8
   • Ew.: J 20, 1-9
 • Inne