Okres Zwykły – cz. IV (1 października – 30 listopada 2019)

875

27 października – Niedziela

 • Tytuł dnia (kolor)
  • XXX NIEDZIELA ZWYKŁA (k. zielony)
  • ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA, UROCZYSTOŚĆ – w kościołach poświęconych/dedykowanych poza katedrą (k. biały)
 • Czytania
  • z XXX NZ, rok C:
   • Cz. 1: Syr 35, 12-14.16-18
   • Cz. 2: 2 Tm 4, 6-9.16-18
   • Ew.: Łk 18, 9-14
  • z uroczystości (LM, t. VI)
   • Cz. 1: 1 Krl 8, 22-23.27-30
   • Cz. 2: 1 Kor 3, 9b-11.16-17
   • Ew.: Łk 19, 1-10 lub
 • Inne:
  • Dziś podczas każdej Mszy świętej i Nieszporach zapala się zacheuszki.
  • † ks. Władysław Stefański 1995

28 października – poniedziałek

 • Tytuł dnia (kolor)
  • ŚW. SZYMONA I JUDY TADEUSZA APOSTOŁÓW, ŚWIĘTO (k. czerwony)
 • Czytania (LM, t. VI)
  • Cz.: Ef 2, 19-22
  • Ew.: Łk 6, 12-19
 • Inne:
  • † ks. Józef Barański 2003

29 października – wtorek

 • Tytuł dnia (kolor)
  • Dzień powszedni (k. zielony)
 • Czytania
  • Cz.: Rz 8, 18-25
  • Ew.: Łk 13, 18-21
 • Inne:
  • † ks. Aleksander Kamiński 1994

30 października – środa

 • Tytuł dnia (kolor)
  • Dzień powszedni (k. zielony)
 • Czytania
  • Cz.: Rz 8, 26-30
  • Ew.: Łk 13, 22-30
 • Inne:

31 października – czwartek

 • Tytuł dnia (kolor)
  • Dzień powszedni (k. zielony)
 • Czytania
  • Cz.: Rz 8, 31b-39
  • Ew.: Łk 13, 31-35
 • Inne:
  • † ks. Józef Suligowski 1997


LISTOPAD


1 listopada – piątek

 • Tytuł dnia (kolor)
  • UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH (k. biały)
  • I piątek miesiąca
 • Czytania (LM, t. VI)
  • Cz. 1: Ap 7, 2-4.9-14
  • Cz. 2: 1 J 3, 1-3
  • Ew.: Mt 5, 1-12a
 • Inne:
  • Nie wolno celebrować Mszy o Najświętszym Sercu Pana Jezusa.

2 listopada – sobota

 • Tytuł dnia (kolor)
  • WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH, WSPOMNIENIE (k. czarny lub fioletowy)
  • I sobota miesiąca
 • Czytania
  • I Msza:
   • Cz. 1: Hi 19, 1.23-27a
   • Cz. 2: 1 Kor 15, 20-24a. 25­28
   • Ew.: Łk 23, 44-46.50.52-53; 24. 1-6a
  • II Msza:
   • Cz. 1: Dn 12, 1-3
   • Cz. 2: Rz 6, 3-9
   • Ew.: J 11, 32-45
  • III Msza:
   • Cz. 1: Mdr 3, 1-6.9
   • Cz. 2: 2 Kor 4, 14 – 5, 1
   • Ew.: J 14, 1-6
 • Inne: