Pamięć i zobowiązanie. W hołdzie wobec myśli Świętego Jana Pawła II 

379

„Pamięć i zobowiązanie. W hołdzie wobec myśli Świętego Jana Pawła II” to kolejna książka w serii wydawniczej „Radomska Biblioteka Teologiczna”, tym razem poświęcona myśli świętego papieża-Polaka. W przygotowanie publikacji włączyło się pięć ośrodków naukowych w Polsce.

– Tytuł niniejszej publikacji sugeruje, że motywem jej powstania stała się chęć wyrażenia przez autorów szacunku i uznania wobec pozostawionej przez papieża z Polski wielowątkowej intelektualnej spuścizny. Niezwykle cenne jest w niej to, że autorzy tekstów nie tyle wiernie powtarzają pozostawione przez Jana Pawła II wypowiedzi, ile zawartą w nich myśl, w duchu wyznaczonych przez papieża pryncypiów i na różnych polach wiedzy twórczo rozwijają. – mówi ks. dr Wojciech Wojtyła czuwający nad redakcją naukową serii. 

Książka zawiera 11 tekstów naukowych, a ich autorzy reprezentują pięć uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Uniwersytet Szczeciński, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu. 

—————

>> Pamięć i zobowiązanie. W hołdzie wobec myśli Świętego Jana Pawła II, Radom 2017.
ISBN 978-61147-19-0.
Redakcja naukowa ks. Wojciech Wojtyła