Pamiętajmy o zmarłych kapłanach

1292

W pierwsze dni listopada częściej niż w inne dni roku odwiedzamy cmentarze, a tam pochylamy się nad grobami naszych bliskich zmarłych. W naszych modlitwach pamiętajmy również o kapłanach, którzy odegrali ważną rolę w naszym życiu: udzielając chrztu, błogosławiąc małżeństwo, rozgrzeszając, karmiąc Ciałem Chrystusa…

W tym roku do wieczności Chrystus Najwyższy Kapłan powołał dziewięciu kapłanów naszej diecezji: ks. kan. Henryka Sorbjana, ks. kan. Jana Blicharza, ks. Witolda Witaska, ks. prał. Eugeniusza Maja, ks. prał. Tadeusza Lizińczyka, ks. kan. Jana Gogacza, ks. Piotra Ostrowskiego, ks. kan. Antoniego Łukaszka i ks. prał. Marcelego Prawicę.

„Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…”


Zmarli kapłani Diecezji Radomskiej (1992-2017)