Pasterskie życzenia Bożonarodzeniowe

768
Bp Henryk Tomasik. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Drodzy Siostry i Bracia,

W czasie uroczystej Eucharystii wyznajemy ważną prawdę wiary mówiąc: „On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem”. Święty Jan Ewangelista podaje sens tego niezwykłego wydarzenia mówiąc: „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1,14).

W pięknej kolędzie wyśpiewujemy prawdę o przyjściu Chrystusa na ziemię: „Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem …Narodzony Boży Syn, Pan Wielkiego Majestatu, niesie dziś całemu światu, odkupienie win”. Natomiast Cyprian Norwid tak odczytuje prawdę o Bożym Narodzeniu: „Przyszła nareszcie chwila ciszy uroczystej. Stało się — między ludzi wszedł Mistrz wiekuisty. I do historii, która wielkich zdarzeń czeka dołączył biografię każdego człowieka…” – tak Cyprian Norwid odczytuje prawdę o Bożym Narodzeniu (Rzecz o wolności słowa).

W atmosferze dziękczynienia za Boże Narodzenie pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia. Niech Chrystus, przychodzący na ziemię obdarowuje swoją łaską, pokojem oraz potrzebnymi ludzkimi siłami. Duch Święty, który jest Duchem prawdy, miłości, mocy i świadectwa niech oświeca, umacnia i prowadzi drogami Ewangelii, a Matka Najświętsza niech wyprasza potrzebne dary nieba.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!

+ Henryk Tomasik
Biskup Radomski