Pasterskie życzenia Bożonarodzeniowe

1916

– Niech Chrystus, przychodzący do człowieka, obdarowuje swoją łaską, pokojem oraz potrzebnymi ludzkimi siłami. Duch Święty, który jest Duchem prawdy, miłości, mocy i świadectwa niech oświeca, umacnia i prowadzi drogami Ewangelii a Matka Najświętsza niech wyprasza potrzebne dary nieba. – mówią biskupi w świątecznych życzeniach.

Czcigodni Księża, Drodzy Diecezjanie,

Święta Bożego Narodzenia wprowadzają nas w wielką tajemnicę wiary o Panu Bogu, który wciąż szuka człowieka. Jezus Chrystus, „Emmanuel – Bóg z nami”, wchodzi w historię człowieka i pragnie zamieszkać w ludzkich sercach.

W roku duszpasterskim poświęconym refleksji nad prawdą o działaniu Ducha Świętego w szczególny sposób dziękujemy za Jego działanie w tej wielkiej tajemnicy przychodzenia Syna Bożego na ziemię. Podczas Zwiastowania Maryja usłyszała od Anioła: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym” (Łk 1, 35). W czasie uroczystej Eucharystii wyznajemy tę prawdę mówiąc: „On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem”.

W atmosferze dziękczynienia za Boże Narodzenie pragniemy złożyć Wam, Siostry i Bracia, najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Niech Chrystus, przychodzący do człowieka, obdarowuje swoją łaską, pokojem oraz potrzebnymi ludzkimi siłami. Duch Święty, który jest Duchem prawdy, miłości, mocy i świadectwa niech oświeca, umacnia i prowadzi drogami Ewangelii a Matka Najświętsza niech wyprasza potrzebne dary nieba.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia

Biskup Henryk Tomasik
Biskup Adam Odzimek
Biskup Piotr Turzyński