Pielgrzymka młodych z Przysuchy do Studzianny

1919

Już po raz 10. odbyła się piesza pielgrzymka młodzieży z parafii pw. św. Jana Nepomucena w Przysusze do Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Studziannie. Pielgrzymka  odbyła się pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.

Pielgrzymka odbyła się 22 września.

– Z Przysuchy na pielgrzymi szlak wyruszyło 190 osób. W większości to ludzie młodzi z przysuskich szkół. Towarzyszyła nam też spora grupa osób starszych, ale za to młodych duchem. Nastrój pielgrzymki udzielił się wszystkim pątnikom, którzy brali czynny udział w modlitwach i pieśniach. Przeżyliśmy prawdziwe rekolekcje w drodze. – mówi ks. Mariusz Molenda, wikariusz z parafii pw. św. Jana Nepomucena w Przysusze, który prowadził pielgrzymów. – Do Drzewicy szedł z nami jeszcze ks. Norbert Piwnik. Na trasie bardzo gościnni byli mieszkańcy Krzesławic i Grabowa, którzy przyjęli nas obfitym poczęstunkiem. Bardzo dziękujemy. – dodaje ks. Mariusz.

Po przebyciu 32 km pielgrzymi doszli do sanktuarium w Studziannie i pokłonili się Matce Bożej Świętorodzinnej; złożyli tam swoje prośby i podziękowania, a następnie uczestniczyli we Mszy św.

Warto dodać, że jubileuszowa pielgrzymka młodzieży z Przysuchy wpisuje się w Rok Jubileuszowy Sanktuarium w Studziannie, które przeżywa 50-lecie koronacji obrazu Matki Bożej Świętorodzinnej.

[FAG id=8689]