Ponownie odkryć wartość małżeństwa

1692
Bp Henryk Tomasik. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

– Dzisiaj konieczne staje się ponowne odkrycie wartości małżeństwa jako wspólnoty kobiety i mężczyzny, piękna miłości małżeńskiej, zobowiązującej do wspólnego poszanowania i wierności, do odpowiedzialności i troski o jej trwałość. – napisał bp Henryk Tomasik w zaproszeniu na Jubileusz 50-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Świętorodzinnej
w Studziannie, który odbędzie się 18 sierpnia br.. Treść zaproszenia poniżej:

Zaproszenie
na Jubileusz 50-lecia koronacji
Cudownego Obrazu
Matki Bożej Świętorodzinnej
w Studziannie

Drodzy Bracia i Siostry!

Wielkim znakiem czuwania Opatrzności Bożej nad naszą Ojczyzną i naszą Diecezją jest dar Najświętszej Maryi Panny jako Królowej i Matki. Wciąż potrzeba naszej wdzięczności za wielkie rzeczy jakie spełniły się i nieustannie dokonują się za pośrednictwem Maryi na polskiej ziemi i w naszej Diecezji – bogatej w liczne miejsca kultu maryjnego i sanktuaria poświęcone Matce Bożej.

W tym roku, w szczególny sposób pragniemy dziękować za sanktuarium maryjne w Studziannie, położone na Ziemi Opoczyńskiej, którego kustoszami od 1674 roku są Księża Filipini, z przerwą podczas kasaty zakonów przez rząd carski. Centrum Sanktuarium stanowi Cudowny Obraz Matki Bożej Świętorodzinnej, umieszczony w głównym ołtarzu Bazyliki, który 50 lat temu – 18 sierpnia 1968 roku – w obecności około dwustutysięcznej rzeszy pielgrzymów został ukoronowany papieskimi koronami przez Sługę Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, w asyście Kardynała Karola Wojtyły, ówczesnego metropolity krakowskiego oraz Sługi Bożego Ks. Biskupa Piotra Gołębiowskiego.

Uroczysta koronacja stanowiła dopełnienie trwałego kultu Studziańskiego Obrazu, który zapoczątkowało w XVII wieku maryjne widzenie i cudowne uzdrowienie murarza Wojciecha, modlącego się przed Obrazem. To wydarzenie zdecydowało o maryjnym kulcie Obrazu i maryjnym charakterze Sanktuarium w Studziannie.

Maryjna pobożność pozwala nam na nowo odczytać Cudowny Obraz, który przedstawia Nazaretańską Rodzinę: Jezusa, Maryję i Józefa. Maryja jako nasza Matka i Królowa kieruje uwagę ku rodzinie i małżeństwu, wskazując na swoją – Świętą Rodzinę; na jej harmonię, jedność, piękno i świętość.

Dzisiaj, kiedy rodzina i małżeństwo są narażone na presję różnorodnych, oderwanych od praw natury i Ewangelii, nacisków ideologicznych i wzorców kreowanych w masowej kulturze – konieczne staje się ponowne odkrycie wartości małżeństwa jako wspólnoty kobiety i mężczyzny, piękna miłości małżeńskiej, zobowiązującej do wspólnego poszanowania i wierności, do odpowiedzialności i troski o jej trwałość.

Św. Jan Paweł II przypominał: „Życie całych społeczeństw, narodów, państw, Kościoła, zależy od tego, czy rodzina jest pośród nich prawdziwym środowiskiem życia i środowiskiem miłości” (Jan Paweł II, Apel Jasnogórski, Częstochowa, 5 czerwca 1979 r.)

Ojciec Święty Franciszek w swoim dokumencie o małżeństwie i rodzinie podkreśla, że miłość małżeńska i rodzinna mogą i powinny stanowić źródło szczęścia i radości (Amoris laetitia, 1). Jakże aktualne pozostają słowa homilii, jakie wygłosił w Studziannie 50 lat temu Prymas Tysiąclecia, który, podkreślając świętość małżeństwa i rodziny, wskazując na różnorodne niebezpieczeństwa i nadzieje, stwierdził, że „rodzina i Kościół są na straży Narodu” (18 VIII 1968 r.). Trzeba podejmować różnorodne inicjatywy społeczne i kościelne, aby rodzinie dobrze służyć w jej rozwoju materialnym i duchowym, aby rodzinę obronić. Takie działania są podejmowane w Kościele Powszechnym, w Polsce i w naszej Diecezji. Do nich należy między innymi pogłębiony sposób przygotowania narzeczonych do sakramentu małżeństwa. Dla dobra wszystkich trzeba wygrać walkę o rodzinę.

Dlatego zapraszam Was, Siostry i Bracia, do uczczenia Matki Bożej i Świętej Rodziny w Wizerunku Studziańskim. Zachęcam do modlitwy za własne małżeństwa i swoje rodziny, za małżonków i rodziny naszej Diecezji. Zapraszam wszystkich Diecezjan do udziału w jubileuszu 50-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Świętorodzinnej w Studziannie. Uroczystej Mszy Świętej jubileuszowej w sobotę, 18 sierpnia 2018 roku, o godz. 12.00, będzie przewodniczył Jego Eminencja Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz wraz z przedstawicielami Episkopatu Polski. Po Mszy Świętej zostanie dokonany akt zawierzenia Matce Bożej wszystkich rodzin naszej Diecezji.

Z nadzieją na spotkanie i wspólną modlitwę, z serca błogosławię przygotowującym Jubileusz, kustoszom Sanktuarium, pielgrzymom i wszystkim rodzinom.

+ Henryk Tomasik
Biskup Radomski


Program Uroczystości Jubileuszowych – TUTAJ