[Ważna aktualizacja] Potrzeba pomoc wolontariuszy – akcja odwołana

786
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny. Foto: https://wss.com.pl/

Wojewoda Mazowiecki zdecydował o tym, że od dziś (3 kwietnia 2020) obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do Szpitala Mazowieckiego na Józefowie. 

Pomoc w formie wolontariatu jest tymczasem odwołała. 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny apeluje o pomoc personelowi w opiece nad pacjentami. W porozumieniu z Zarządem Szpitala koordynacją działań wolontariuszy zajmie się Duszpasterstwo Akademickie w Radomiu. 

Nie trzeba mieć certyfikatów, skończonych studiów medycznych czy nadzwyczajnych umiejętności. Dwa warunki, które musi spełnić wolontariusz: pełnoletniość i gotowość do niesienia pomocy.

 • A na czym ma polegać ta pomoc?
  • czasem trzeba kogoś nakarmić;
  • czasem zaprowadzić do toalety;
  • pomóc w dowiezieniu na badania;
  • dostarczanie pacjentom przygotowanych przez rodziny paczki;
  • dostarczanie na oddziały wody itp.

Szpital zapewni wolontariuszom odpowiednie środki ochrony osobistej. Wszystko odbywa się przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności, a jedyne warunki, jakie należy spełnić to pełnoletniość i chęć pomocy drugiemu człowiekowi. Jeśli chodzi o przeszkolenia – te nie będą konieczne, ale na oddziale zawsze będzie ktoś, kto wyjaśni, co i w jaki sposób należy zrobić. 

W porozumieniu z Zarządem Szpitala koordynacją działań wolontariuszy zajmie się Duszpasterstwo Akademickie w Radomiu.

Osoby chętne do pomocy proszone są o kontakt mailowy Duszpasterstwa:  ddaradom@gmail.com. Tylko tu należy pisać i tylko w taki sposób będzie przyjmowana chęć pomocy.

Zarząd Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o.

ks. dr Mariusz Wilk
Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży i Duszpasterz Akademicki

 


WAŻNE:

Wolontariusze:

 1. Zostaną poinformowani o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanego z wykonywaniem świadczeń objętych niniejszym Porozumieniem.
 2. Odbędą przeszkolenie bhp i ppoż.
 3. Otrzymają od Korzystającego niezbędną przy wykonywaniu czynności objętych niniejszą umową odzież ochronną i środki ochrony osobistej, o których mowa w §5 ust. 4 Porozumienia;
 4. Są świadomi, że wykonywanie na rzecz Korzystającego świadczeń, objętych niniejszych Porozumieniem jest związane z podejmowanymi przez Korzystającego działaniami w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 i jest w pełni świadomy związanego z tym faktem ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa.