Przygotowanie do 50. rocznicy rozpoczęcia Peregrynacji Kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego

925
Peregrynacja Obrazu MB Częstochowskiej - 18.06.1972. Obraz Nawiedzenia niosą m.in. kard. Karol Wojtyła i kard. Stefan Wyszyński. Foto: T. Kopyto (kopia z "Kościoły Radomia", Radom 2019, s. 19)

Od 1 maja do 18 czerwca będą trwały przygotowania do obchodów 50. rocznicy powrotu Kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego na pielgrzymi szlak. 18 czerwca 1972 r., po sześciu latach uwięzienia przez władze komunistyczne, obraz wrócił na szlak nawiedzenia, a stało się to w Radomiu.

Biskup Marek Solarczyk, w specjalnym komunikacie, zapowiedział rozpoczęcie okresu przygotowań do uroczystości. Pasterz prosi, aby w każdym kościele, był udekorowany obraz Matki Bożej Częstochowskiej, a w kolejnych tygodniach przygotowań będą rozważane poszczególne Śluby Jasnogórskie. Oto treść komunikatu:

50. rocznica rozpoczęcia Peregrynacji
Kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego

Drodzy duszpasterze!

W III Niedzielę Wielkanocną rozpoczniemy w naszej diecezji przygotowanie przed 50. rocznicą rozpoczęcia Peregrynacji Kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego w naszych parafiach. W kolejnych tygodniach będziemy rozważali poszczególne Śluby Jasnogórskie i podejmowali starania o odnowienie naszej wiary i zawierzenie naszej diecezji orędownictwu Matki Najświętszej. Finałem naszych starań będzie czuwanie przy Kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego w katedrze radomskiej, które rozpocznie się wieczorem 17 czerwca i zakończy się uroczystą Mszą Świętą, 18 czerwca o godz. 10.00.

Proszę, aby w każdym kościele, był udekorowany obraz Matki Bożej Częstochowskiej, a gdyby nie znajdował się taki obraz na stałe, to proszę o umieszczenie go w godnym miejscu w pobliżu ołtarza. Przypisany do każdego tygodnia kolejny Ślub Jasnogórski powinien być odczytany na zakończenie każdej Mszy Św., przed udzieleniem błogosławieństwa, a jego treść wykorzystana w podawanym przepowiadaniu oraz podczas nabożeństw ku czci Matki Bożej w maju oraz Serca Pana Jezusa w czerwcu.

W pierwszym tygodniu będziemy prosić o wypełnienie się w naszym życiu ślubu:

Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie, w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym. Królowo Polski – przyrzekamy!

Niech ten tydzień, przeżywany także jako Tydzień Biblijny, będzie okazją do potwierdzenia naszej wierności Bogu i dążeniu do umocnienia Jego Królestwa poprzez wykorzystanie przygotowanych materiałów duszpasterskich oraz przez osobistą lekturę i refleksję nad Bożym Słowem.

Przyzywam mocy Bożego błogosławieństwa, aby nasza ufna modlitwa i oddana troska o życie w pełni oddane Bogu przyniosło umocnienie naszej wiary i jedność wspólnoty Kościoła Radomskiego.

Wasz biskup Marek