Radio Plus Radom

3925
 • Radio Plus Radom:

  • Radom – 90.7 FM
  • Końskie i Opoczno – 94 FM
  • Skarżysko Kam. – 94.5 FM
  • Kozienice – 97.9 FM


 • Redakcja w Opocznie
 • Reklama w Końskich i Opocznie
  • M. +48 509 630 688

 • Redakcja w Kozienicach
 • Reklama w Kozienicach:
  • M: +48 786 865 456

 • Biuro Reklamy Radia Plus Radom:

Zgodnie z treścią przepisu art. 14a ust. 1-2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2022 r. poz. 1722) Radio PLUS Radom realizuje swój obowiązek poprzez wskazanie poniższych informacji.

1) Nazwa programu:RADIO PLUS RADOM
Koncesja nr434/K/2021-R
2) NadawcaDIECEZJA RADOMSKA
2a) Imię i nazwisko osoby wchodzącej w skład organów nadawcy:BP MAREK SOLARCZYK, Biskup Radomski
3) Adres siedziby nadawcy:KURIA DIECEZJI RADOMSKIEJ,
ul. Malczewskiego 1,
26-600 Radom
4) Dane kontaktowe, tj. adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej oraz witryny internetowej:REDAKCJA RADIA PLUS RADOM,
ul. Młyńska 23/25, 26-600 Radom,
NEWSROOM@RADIOPLUS.COM.PL, WWW.RADIOPLUS.COM.PL
1c. Lista dostarczanych przez nadawcę usług medialnych:
 • GOŚĆ RADOMSKI „AVE”;
 • PORTAL DIECEZJI RADOMSKIEJ (WWW.DIECEZJA.RADOM.PL);
 • ZESZYTY FORMACJI KATECHETÓW;
 • GAZETA AKADEMICKA;
 • KRONIKA DIECEZJI RADOMSKIEJ
2. Organ właściwy w sprawach radiofonii i telewizji:KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawatel. +48 (22) 597-31-01
fax +48 (22) 597-31-80
WWW.KRRIT.GOV.PL
2. JurysdykcjaNadawca podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej

 


MAPA