RADOM – Parafia pw. Opieki Najświętszej Maryi Panny – Katedra

13803
Katedra pw. Opieki NMP w Radomiu. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

KONTAKT:


DUSZPASTERZE:

 • Proboszcz:
  • ks. kan. Krzysztof Ćwiek
 • Wikariusze:
  • ks. mgr Wiktor Głuszek
  • ks. mgr Rafał Kamiński
  • ks. mgr Tomasz Orłowski
  • ks. mgr Daniel Wiecheć
  • ks. mgr Sławomir Ziółek
 • Rezydent:
  • ks. prof. URad. dr Grzegorz Zieliński, oficjał Sądu Kościelnego
  • ks. dr Paweł Twardowski, pracownik Sądu Kościelnego, Notariusz Kurii Diecezji Radomskiej
  • ks. mgr Andrzej Gozdur, wizytator nauki religii w Wydziale Katechetycznym

MSZE ŚW.:

 • Niedziela / Uroczystość:
  • 6.00,
  • 7.00,
  • 8.00,
  • 9.30 (dla młodzieży),
  • 11.00 (dla dzieci),
  • 12.30 (transmisja w Radio Plus Radom),
  • 13.30 (z udzielaniem sakramentu chrztu św.),
  • 18.00,
  • 20.00
 • Święto zniesione:
  • 6.00;
  • 7.00;
  • 8.00;
  • 9.30;
  • 18.00
 • Dzień powszedni:
  • 6.00;
  • 6.30;
  • 7.00;
  • 7.30 (nie ma w czasie wakacji);
  • 8.00 (nie ma w czasie wakacji);
  • 18.00
 • Nabożeństwa:
 • Konfesjonał stały:

O PARAFII:

 • Do parafii należą ulice:
  • Beliny-Prażmowskiego, Bogusławskiego, Broni, Bydgoska, Curie-Skłodowskiej (nr od 2, parzyste), Czachowskiego, 25 Czerwca (nr 1–55, 2–56), Dowkonta, Dzierzkowska, Hoppena, Jaracza, Konstytucji 3 Maja, Kościuszki (strona parzysta), Mickiewicza, Młynarska (nr 1–7, nieparzyste), Moniuszki, Narutowicza (nr 1, 1a, 1b), Niedziałkowskiego (nr 2, 4 ,6), Nowogrodzka, Osterwy, Piłsudskiego, Planty (nr 1–7, 2–16), Poniatowskiego, Prusa, Sienkiewicza, Słowackiego (nr 1–51, 2–26), Solskiego, Traugutta (nr 1–35, 4–58), Waryńskiego, Wyszyńskiego, Zacisze, Żeromskiego (nr 57–85, 12–118).
 • Odpusty:
  • Opieki Najświętszej Maryi Panny (druga niedziela listopada)
 • Dni adoracji Najświętszego Sakramentu:
  • w dni powszednie od godz. 8.30 do 18.00
 • Domy zakonne:
  • Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa, kaplica,
   • ul. Sienkiewicza 13, 26-600 Radom
   • T: +48 48 362 47 17
  • Zgromadzenie Sióstr Służek NMP Niepokalanej, kaplica,
   • ul. Mickiewicza 4, 26-600 Radom
   • T: +48 48 362 30 74
  • Zgromadzenie Sióstr Córek Maryi Niepokalanej, kaplica,
   • ul. 25 Czerwca 19, 26-600 Radom
   • T: +48 48 362 40 93
 • Kaplica
  • Dom Pomocy Społecznej, Msza św. w niedziele o godz. 8.00
 • Historia:

Dynamiczny rozwój Radomia w XIX w. spowodował znaczny wzrost liczby mieszkańców i wywołał tym samym potrzebę budowy nowych świątyń. Bp Michał Juszyński zwrócił się więc z prośbą do władz rosyjskich o pozwolenie na budowę nowego kościoła. Pierwszy projekt przygotował w 1876 r. arch. Antoni Kacper Wąsowski z Radomia. Utworzony Komitet Obywatelski rozpoczął przygotowania do realizacji zamierzenia. W 1895 r. Józefa Łącka zakupiła plac od Antoniego Nowakowskiego z przeznaczeniem pod świątynię. Nowy, przyjęty projekt wykonał w 1896 r. arch. Józef Dziekoński z Warszawy, wybitny przedstawiciel historyzmu w architekturze polskiej. Projekt nawiązywał do kościoła św. Floriana w Warszawie, ale sam autor oceniał go jako dzieło lepsze. Zatwierdzenie rządowe nadeszło w 1898 r. Znaczną rolę w staraniach o jego uzyskanie, a potem w rozpoczęciu budowy odegrał ks. Stanisław Puławski, pracujący wtedy przy kościele pobernardyńskim. Fundamenty zaczęto kopać wiosną 1899 r., a 19 IX tego roku poświęcił je bp Antoni Ksawery Sotkiewicz. Pierwszą Mszę św. na polowym ołtarzu przed budującym się kościołem sprawował podczas misji parafialnych w 1906 r. późniejszy biskup sandomierski ks. Marian Ryx. Poświęcenia kościoła wybudowanego w stanie surowym dokonał 22 XI 1908 r. ks. Piotr Górski, proboszcz parafii pw. św. Jana w Radomiu i dziekan dekanatu. W 1909 r. otynkowano nawę główną i transept, a także zamontowano ołtarz główny. Do 1911 r. kościół był wybudowany w stanie surowym. Przez 13 lat był kościołem filialnym par. pw. św. Jana w Radomiu. Parafia pw. Opieki NMP została erygowana 28 IV 1921 r. przez bp. Mariana Ryxa. W 1929 r. pokryto dach nową blachą, a wieże blachą miedzianą. Kościół był dedykowany 11 VI 1962 r. przez sługę Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego. W latach 1982–1989, staraniem ks. Wojciecha Staromłyńskiego i ks. Mariana Cukrowskiego, przeprowadzono gruntowny remont kościoła. Świątynia zbudowana jest w stylu neogotyckim. Jest to kościół bazylikowy, trójnawowy z transeptem. W fasadzie ma dwie wieże, wzorowane na wyższej wieży kościoła Mariackiego w Krakowie, o wysokości ok. 72 m. Na wieżach w latach 1998– –1999 umocowano odnowione złocone korony. Nawy boczne wsparte zostały na wysokich, zdobionych kolumnach. Sklepienia są typu krzyżowego. Duże okna są ostrołukowe z witrażami. Od frontonu troje drzwi z profilowanymi portalami w stylu neogotyckim nawiązują do stylu katedr francuskich.

W latach 1921–1929 proboszczem parafii był bł. ks. Kazimierz Sykulski, a w latach międzywojennych z kościołem pw. Opieki NMP związani byli jako prefekci bł. ks. Stefan Grelewski, bł. ks. Kazimierz Grelewski i bł. ks. Bolesław Strzelecki. Trzykrotnie – w latach 1966, 1968 i 1972 – uroczystościom przewodniczył sługa Boży Stefan kard. Wyszyński. W 1972 r. Mszy Świętej na rozpoczęcie Nawiedzenia Kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej przewodniczył Karol kard. Wojtyła, a kazanie wygłosił Stefan kard. Wyszyński. Wtedy też obraz po latach „uwięzienia” przez władze komunistyczne powrócił na szlak Nawiedzenia. 3 X 1981 r., z okazji rozpoczęcia obchodów 500-lecia pobytu św. Kazimierza w Radomiu, bp Bronisław Dąbrowski ogłosił decyzję Jana Pawła II o przemianowaniu nazwy diecezji na sandomiersko-radomską, a kościół pw. Opieki NMP otrzymał tytuł konkatedry. 16 VI 1984 r. przed świątynią sprawowali Mszę św. ku czci św. Kazimierza – z okazji pięćsetnej rocznicy jego śmierci – biskupi polscy zgromadzeni w Radomiu na 201. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski.

Bp Edward Materski erygował 25 VI 1986 r. kapitułę konkatedralną św. Kazimierza.

4 VI 1991 r. radomską konkatedrę nawiedził papież Jan Paweł II, modlił się w niej i pobłogosławił epitafium sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.

Na mocy bulli Jana Pawła II „Totus Tuus Poloniae Populus” z 25 III 1992 r. powołano do istnienia diecezję radomską, a dotychczasowy kościół konkatedralny stał się katedrą nowej diecezji. Od 9 III 2003 r. w katedrze trwa wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu.

Świątynia ta była świadkiem wielu ważnych uroczystości kościelnych i patriotycznych. Tutaj też złożono doczesne szczątki tragicznie zmarłego bp. Jana Chrapka oraz zmarłego abp. Zygmunta Zimowskiego. W kościele tym pięciokrotnie udzielano sakry biskupiej: 12 V 1985 r. otrzymał ją bp Adam Odzimek, 8 V 1987 r. bp Marian Zimałek, 11 IV 1992 r. bp Stefan Siczek. Tym uroczystościom przewodniczył Józef kard. Glemp, Prymas Polski. 25 V 2002 r. sakrę biskupią w katedrze przyjął bp Zygmunt Zimowski. Głównym konsekratorem był Joseph kard. Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI. 28 II 2015 r. sakrę biskupią przyjął bp Piotr Turzyński. W latach 2007–2013 zostały przeprowadzone kompleksowe prace konserwatorskie świątyni staraniem ks. Edwarda Poniewierskiego, parafian oraz z pomocą środków zewnętrznych. W 2014 r. przy kościele zostało otwarte Muzeum Katedralne.


MAPA DOJAZDU: