RADOM – Parafia pw. Świętej Rodziny

7902
Kościół pw. Świętej Rodziny w Radomiu. Foto: Jerzy Kutkowski

KONTAKT:


DUSZPASTERZE:

 • Proboszcz:
  • ks. dr Maciej Korczyński
 • Wikariusz:
  • ks. mgr Paweł Krasiński
  • ks. mgr lic. Wojciech Tkaczyk
 • Rezydent:
  • ks. mgr Dawid Karaś

MSZE ŚW.:

 • Niedziele / Uroczystości:
  • 7.30;
  • 9.00;
  • 10.30;
  • 12.00;
  • 18.00
 • Święta zniesione:
  • 7.30;
  • 9.00;
  • 10.30;
  • 12.00;
  • 18.00
 • Dni powszednie:
  • 7.00;
  • 17.30

O PARAFII:

 • Do parafii należą:
  • Betonowa, 25 Czerwca (nr 57–85, 66–72), Filtrowa (nr 3–11), Kelles-Krauza, Kolberga (32c, 24b), Niedziałkowskiego (nr 8–36a, 7–41), Partyzantów, C. Skłodowskiej (strona nieparzysta), Staszica, Struga (nr 16–56, tylko parzyste), Wilcza, Wodna (nr 2–12), Wysoka.
 • Odpusty:
  • Świętej Rodziny (pierwsza niedziela po Bożym Narodzeniu)
 • Dni adoracji Najświętszego Sakramentu:
  • 8 września
  • pierwszy poniedziałek każdego miesiąca
 • Dom zakonny:
  • Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej, kaplica,
   • ul. Partyzantów 12/1,
   • T: +48 48 362 85 08
 • Historia:

Siostry Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo zostały sprowadzone do Radomia m.in. dzięki staraniom ks. Stanisława Puławskiego, który działał w Towarzystwie Dobroczynności. Siostry rozpoczęły pracę w szpitalu św. Kazimierza i w tak zwanym „Domu Pracy” przy ul. Kelles-Krauza zbudowanym w latach 1896–1903. „Dom Pracy” na Piaskach (dzisiejsza ulica Kelles-Krauza) początkowo miał kaplicę w oficynie. W 1901 r. ks. Wawrzyniec Szubartowicz ofiarował Radomskiemu Towarzystwu Dobroczynności pieniądze na budowę kaplicy pw. Świętej Rodziny. Wkrótce przekazano na ten cel ziemię, jak też zaczęto składać ofiary pieniężne. 10 VIII 1904 r. ks. Szubartowicz pobłogosławił kamień węgielny, a 26 IX 1905 r. kaplicę. Została zbudowana w stylu neogotyckim, wg projektu Stefana Lamparskiego. Do 1934 r. kaplica stanowiła własność Towarzystwa Dobroczynności w Radomiu, a następnie została nabyta przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo. Przed II wojną światową kapelanem kaplicy był bł. ks. Stefan Grelewski. Na prośbę bp. Jana Kantego Lorka, skierowaną w 1965 r. do przełożonych Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, dotychczasowa kaplica Domu Pracy Świętej Rodziny stała się kościołem filialnym parafii pw. Opieki NMP w Radomiu. Rozbudowa obiektu nastąpiła w latach 1968–1970. W 1975 r. zmieniono wystrój kościoła wg projektu architekta Władysława Pieńkowskiego i Hanny Szczypińskiej. Mimo braku zgody ze strony władz sługa Boży bp Piotr Gołębiowski 1 I 1974 r. erygował parafię pw. Świętej Rodziny. Kościół jest murowany z czerwonej cegły, jednonawowy z transeptem, w stylu neogotyckim, z prezbiterium podniesionym w stosunku do nawy. W prezbiterium, nawie i ramionach transeptu są sklepienia krzyżowe. Powierzchnię użytkową powiększają przylegające od zachodu dawne sale katechetyczne. W latach 2007–2015 przeprowadzono prace konserwatorskie świątyni staraniem ks. Piotra Jaśkiewicza i parafian.


MAPA DOJAZDU: