MAŁĘCZYN – Parafia pw. św. Andrzeja Boboli

7513
Kościół pw. św. Andrzeja Boboli w Małęczynie. Foto: Jerzy Kutkowski

KONTAKT:


DUSZPASTERZE:

 • Proboszcz:
  • ks. mgr Tomasz Waśkiewicz
 • Wikariusz:
  • ks. mgr Krzysztof Kołtunowicz

MSZE ŚW.:

 • Niedziele / Uroczystości:
  • 7.00;
  • 9.00
  • 10.30;
  • 12.00;
  • 16.00
 • Święta zniesione:
  • 7.00;
  • 17.00
 • Dni powszednie:
  • 17.00;
  • 17.30

O PARAFII:

 • Do parafii należą:
  • Janów, Kiedrzyn, Klwatka Królewska, Klwatka Figietów, Klwatka Górki, Klwatka Zamłynie, Klwatka Stara Wieś, Klwatka Tomaszów, Lasowice, Maków Nowy Wieś, Maków Osiedle, Małęczyn, Małęczyn Pieńki, Myśliszewice
 • Odpusty:
  • św. Andrzeja Boboli (16 maja)
 • Dni adoracji Najświętszego Sakramentu:
  • 15-16 maja
 • Historia:

Dom parafialny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Małęczynie należący do parafii pw. Opieki NMP w Radomiu wybudowano w 1933 r. staraniem ks. Kazimierza Kniedziałowskiego. W tym samym roku został poświęcony przez ks. Dominika Ściskałę. W 1936 r., staraniem ks. Stanisława Wrony, opiekuna KSM, przebudowano ten dom na kaplicę pw. św. Andrzeja Boboli, nabożeństwa sprawowano co dwa tygodnie w niedziele. Od 1950 r. na stałe przy kaplicy zamieszkał duszpasterz, był nim ks. Ignacy Ziembicki. Obecny kościół pw. św. Andrzeja Boboli zbudowany został w latach 1952–1954 przez miejscowych murarzy, pod nadzorem technicznym Wacława Zawadzkiego, staraniem parafian i ks. Ignacego Ziembickiego. Parafia została erygowana 7 VII 1957 r. przez bp. Jana Kantego Lorka z wydzielonych miejscowości parafii pw. Opieki NMP w Radomiu i parafii Piotrowice (dziś Jedlnia-Letnisko). Restauracja kościoła miała miejsce w latach 1984–1986 staraniem ks. Seweryna Hołowni oraz w 1998 r. i w latach 2005–2007. Świątynia jest budowlą wzniesioną z cegły.


MAPA DOJAZDU: