Regulamin Pielgrzymki

701

1. Pielgrzymka jest wydarzeniem religijnym. To niezwykła forma wędrownych rekolekcji przeżytych w ciągu 8 dni.

Jesteśmy jedną wielką RODZINĄ PIELGRZYMKOWĄ, rezygnujemy zatem z formy „Pani”, „Pan” a zwracamy się do siebie nawzajem „Siostro”, „Bracie” starając się, by słowa nie były w naszych ustach sloganem czy frazesem.
To co wypełnia treść całej Pielgrzymki, to podstawowe prawo chrześcijańskie MIŁOŚĆ BOGA I BLIŹNIEGO. Wszyscy spieszymy z pomocą i życzliwością na trasie, na postojach, w miejscach noclegów WSZĘDZIE.

2. W pielgrzymce może uczestniczyć każdy, kto:

 • zapisze się w kancelarii swojej parafii;
 • przystąpi do sakramentu pokuty (najlepiej przed wyruszeniem na trasę pielgrzymki);
 • codziennie uczestniczy we Mszy świętej i przyjmuje Komunię św.;
 • uważnie słucha głoszonych konferencji, włącza się we wspólne modlitwy i śpiew;
 • jest zdyscyplinowany i z pogodną cierpliwością znosi niewygody na trasie i noclegach;
 • nie będzie palił tytoniu i pił alkoholu;
 • będzie nosił na widocznym miejscu znaczek, oraz kartę uczestnictwa;
 • bezwzględnie przestrzega zakazu wspólnego nocowania kobiet i mężczyzn w jednym pomieszczeniu;
 • przestrzega zakazu kąpieli w otwartych zbiornikach wodnych np. baseny, rzeki, stawy; nie pali ognisk i nie używa otwartego ognia w sąsiedztwie zabudowań i w lesie;
 • tworzy atmosferę życzliwości, wzajemnej troski i pogody ducha;
 • okazuje wielką życzliwość i wdzięczność dla gospodarzy, u których nocuje oraz ludzi, którzy w drodze użyczają gościny;
 • szczególną troską otacza tych, którzy idą pierwszy raz;
 • idzie w swojej grupie i samowolnie jej nie opuszcza;
 • zachowa polecenia Księży i służb porządkowych;
 • nie będzie biernym uczestnikiem ani przyczyną jakichkolwiek konfliktów.

3. Udział osób nieletnich w pielgrzymce jest możliwy według następujących zasad:

 • do lat 15 – w towarzystwie osoby dorosłej idącej w tej samej grupie
 • w wieku od 16-18 lat – na podstawie pisemnego zezwolenia rodziców lub opiekunów.

4. Każdy pątnik zabiera ze sobą:

 • dokument tożsamości, różaniec, śpiewnik;
 • wygodne, mocne i rozchodzone buty, kilka par grubszych bawełnianych skarpet, bieliznę bawełnianą (nie obcisłą i nie elastyczną), ciepły sweter, płaszcz przeciw deszczowy, nakrycie głowy; zapobiegając uczuleniom (tzw. chorobie asfaltowej) nosimy długie spodnie; obowiązuje skromny strój;
 • chlebak lub mały plecak z zapasem żywności na cały dzień, bidon, niezbędnik, kubek lub menażkę; ponadto w bagażu przewożonym w samochodzie: śpiwór, materac lub karimatę; wskazany jest też namiot; dobrze jest mieć latarkę;
 • własną mini-apteczkę: zasypka-talk kosmetyczny, spirytus salicylowy, dwa bandaże elastyczne, cztery zwykłe, krople żołądkowe, glucardiamid, indywidualne, stale używane lekarstwa; najbardziej potrzebne leki każdy pielgrzym nosi przy sobie, dolegliwości zdrowotne pielgrzymi zgłaszają siostrze pielęgniarce; w przypadku niedyspozycji fizycznej można uzyskać przepustkę pisemną od lekarza lub pielęgniarki na opuszczenie grupy i dotarcie do miejsca noclegu;
 • nie zabieramy cennych rzeczy!

5. Nocujemy w domach, stodołach lub we własnych namiotach.

Nie zajmujemy noclegów przed przyjściem grupy. Nie ma noclegów koedukacyjnych. Dbamy o czystość i porządek (zabiegi higieniczne w miejscach wyznaczonych przez gospodarzy);

 • za bezinteresowną gościnność okazujemy szczególną wdzięczność;
 • cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do pobudki;
 • pobudka każdego dnia na godzinę przed Mszą św.

Pamiętajmy, że za rok przyjdziemy w te same miejsca.
Jakie pozostawimy świadectwo w tym roku, odbierzemy z nawiązką w roku następnym.

UWAGA!
Za nieprzestrzeganie regulaminu pielgrzymki, zaleceń przewodników i służb pielgrzymkowych, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem Pielgrzymki przewiduje się:

 • upomnienie ustne;
 • upomnienie z wpisem do legitymacji;
 • wykluczenie z grona pielgrzymów, z podaniem nazwiska do wiadomości pątników oraz księdza Proboszcza jego parafii.