Rekrutacja do Instytutu Teologicznego w Radomiu – 2019/2020

1244

W związku z potrzebą przygotowania osób świeckich i zakonnych do pracy w katechezie szkolnej proponujemy 5-letnie magisterskie studia teologiczno-katechetyczne i 3-semestralne podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne z przygotowaniem pedagogicznym w Instytucie Teologicznym w Radomiu, który działa pod patronatem Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Zajęcia odbywają się co tydzień w piątki od 16.00 i soboty od 8.30.

 • Ukończenie studiów teologiczno-katechetycznych w zależności od ich rodzaju umożliwia:
  • uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela religii w przedszkolach, szkołach podstawowych (studia podyplomowe) oraz szkołach średnich (studia magisterskie);
  • uzupełnienie przygotowania pedagogicznego i katechetycznego dla absolwentów teologii (np. brakujących przedmiotów katechetycznych oraz praktyk);
  • pogłębienie wiedzy teologicznej (dla osób, które nie są zainteresowane uczeniem religii w szkołach).
 • Czas trwania studiów:
  • Magisterskie studia teologiczno-katechetyczne z przygotowaniem pedagogicznym – 10 semestrów
  • Podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne z przygotowaniem pedagogicznym – 3 semestry
 • Koszt studiów:
  • 85,00 zł – opłata wpisowa
  • 800,00 zł – opłata za semestr
 • Student studiów magisterskich PWTW może ubiegać się o pomoc materialną w formie:
  • stypendium socjalnego;
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów;
  • zapomogi.

Dokumenty można składać od 20 maja do 20 września 2019 roku w sekretariacie Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej (26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1).

Kandydaci są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów:

 • Wszyscy kandydaci:
  • podanie,
  • życiorys,
  • ksero dokumentu tożsamości,
  • zaświadczenie lekarskie,
  • opinia proboszcza z rodzinnej parafii kandydata,
  • opłata wpisowa: 85 zł.
 • Kandydaci na studia magisterskie:
  • ankieta (do pobrania),
  • świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis oraz ksero),
  • trzy zdjęcia,
 • Kandydaci na studia podyplomowe:
  • ankieta (do pobrania),
  • dyplom ukończenia studiów (odpis oraz ksero),
  • dwa zdjęcia
 • Konto do wpłaty:
  • Bank Pekao SA, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15, 26-600 Radom
  • Numer konta: 42 1240 3259 1111 0010 7623 0229
 • Tytuł przelewu:
  • W tytule przelewu należy wpisać: OPŁATA WPISOWA oraz IMIĘ I NAZWISKO.

Więcej informacji można uzyskać:

Ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz, prof. KUL
Dyrektor Instytutu Teologicznego w Radomiu