#RodzinnaMajówka – 18 maja. Najczęstsze oczekiwania małżeńskie

758

Pieśń na rozpoczęcie: Chwalcie łąki umajone…

>>Tekst Litanii Loretańskiej<<

Rozważanie 18: Najczęstsze oczekiwania małżeńskie.

Mamy różne oczekiwania wobec innych, wobec siebie samych, wobec różnych sytuacji życiowych. Mamy różne oczekiwania małżeńskie. Wśród oczekiwań możemy wymienić realistyczne – „własne wizje i wyobrażenia”,  które są możliwe do spełnienia oraz nierealistyczne, a więc „mocno wygórowane”,  a tym samym niemożliwe do zrealizowania. Jedne i drugie kształtują w człowieku pewien obraz świata i otaczającej go rzeczywistości, a w przypadku okresu narzeczeństwa – wizerunek przyszłego związku małżeńskiego oraz współmałżonka, bowiem „kiedy kobieta i mężczyzna zaczynają się spotykać, czegoś nawzajem od siebie oczekują”.  Zatem oczekiwania stanowią nieodzowną część ludzkiego życia. [fragment] (opr. Kamila Rzepka)

Wielkanocna antyfona maryjna:

Królowo nieba, wesel się! Alleluja!
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja!
Zmartwychpowstał, jak powiedział! Alleluja!
Błagaj za nami Boga. Alleluja!

Pieśń na zakończenie: Do Ciebie Matko, Szafarko łask…


Codzienna #RodzinnaMajówka o godz. 9.00 z rozważaniami przygotowanymi przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Radomskiej (Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE. Wersję audio przygotował ks. Dominik Gaładyk SAC z parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Radomiu.