#RodzinnaMajówka – 4 maja. Cechy kobiet i cechy mężczyzn

863

Pieśń na rozpoczęcie: Chwalcie łąki umajone…

>>Tekst Litanii Loretańskiej<<

 

Rozważanie 4: Cechy kobiet i cechy mężczyzn

Bóg stwarzając człowieka na swój obraz i podobieństwo, stworzył go jako mężczyznę i kobietę, aby razem szli przez życie, dbali o stworzenie i swoje otoczenie, ale przede wszystkim, Stwórca dał im niezwykłe zadanie – bycia dla siebie wsparciem w codziennym życiu. Zarówno kobieta, jak i mężczyzna zostali przez Pana Boga wyposażeni w liczne cechy, właściwe tylko danej płci. [fragment]

 

Wielkanocna antyfona maryjna:

Królowo nieba, wesel się! Alleluja!
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja!
Zmartwychpowstał, jak powiedział! Alleluja!
Błagaj za nami Boga. Alleluja!
 
Pieśń na zakończenie:

 


Codzienna #RodzinnaMajówka o godz. 9.00 z rozważaniami  przygotowanymi przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Radomskiej (Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE. Wersję audio przygotował ks. Dominik Gaładyk SAC z parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Radomiu.