#RodzinnaMajówka – 5 maja. Komplementarność płci jako wzajemne uzupełnianie się mężczyzny i kobiety

1138

Pieśń na rozpoczęcie: Była cicha i piękna jak wiosna…

>>Tekst Litanii Loretańskiej<<

 

Rozważanie 5: Komplementarność płci jako wzajemne uzupełnianie się mężczyzny i kobiety

Kobieta i mężczyzna muszą się siebie nauczyć i zrozumieć, ale też udoskonalać, aby wypełnić i zrealizować zadania sobie powierzone. Prześledźmy w wielkim skrócie te różnice.

 

Wielkanocna antyfona maryjna:

Królowo nieba, wesel się! Alleluja!
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja!
Zmartwychpowstał, jak powiedział! Alleluja!
Błagaj za nami Boga. Alleluja!
 
Pieśń na zakończenie: Królowej Anielskiej śpiewajmy…

 


Codzienna #RodzinnaMajówka o godz. 9.00 z rozważaniami  przygotowanymi przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Radomskiej (Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE. Wersję audio przygotował ks. Dominik Gaładyk SAC z parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Radomiu.