Srebrny jubileusz sakry bp. Henryka Tomasika

886
Bp Henryk Tomasik - 25 lat sakry. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

6 stycznia 1993 roku Jan Paweł II udzielił sakry biskupowi Henrykowi Tomasikowi. W 25. rocznicę tego wydarzenia w radomskiej katedrze była sprawowana Msza św. w intencji dostojnego Jubilata.

Do wspólnej modlitwy włączyli się arcybiskupi i biskupi oraz księża z Polski i zagranicy, a z nimi przedstawiciele parlamentu, władz samorządowych i wiernych reprezentujących różne środowiska zaangażowane w życie diecezji.

Celebrze przewodniczył Biskup-Jubilat Henryk Tomasik, a homilię wygłosił abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

List gratulacyjny do Biskupa Henryka Tomasika przysłał Papież Franciszek. Oto jego treść:

“Czcigodnemu Bratu Henrykowi Marianowi Tomasikowi, biskupowi radomskiemu.

Ponieważ zbliża się piękny, srebrny jubileusz Twoich święceń biskupich, który przypada w Uroczystość Objawienia Pańskiego, pragniemy z radością przez ten list okazać Tobie, Czcigodny Bracie, naszą wdzięczną pamięć, wypowiedzieć życzenia i razem z Tobą wyśpiewać Bogu z głębi serca chwałę za obfite owoce Jego łaski.

Karmiony wiarą i pobożnością swojego polskiego narodu jeszcze jako młodzieniec usłyszałeś głos Pana powołującego Cię do Jego służby. Dlatego wstąpiłeś do seminarium siedleckiego i po ukończeniu studiów 31 maja 1969 roku przyjąłeś święcenia kapłańskie i po raz pierwszy sprawowałeś Eucharystyczną Ofiarę.

W różny sposób spełniałeś kapłańską posługę. Lecz najbardziej swoje siły poświęciłeś duchowym potrzebom studentów i uczyłeś alumnów w seminarium rodzinnej diecezji. Równocześnie osiągnąłeś godność doktorską z filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Gdy kończył się 1992 r., św. Jan Paweł II mianował Cię biskupem tytularnym Fornos Minore i pomocniczym diecezji siedleckiej. Następnie on sam w Bazylice św. Piotra udzielił Ci sakry biskupiej.

Ustanowiony wikariuszem generalnym Twojej diecezji, z wielką pilnością działałeś w Sekretariacie Synodu, kierowałeś siedleckim Kolegium Teologicznym, razem z innymi przygotowałeś papieską wizytę św. Jana Pawła II w Siedlcach, pospieszyłeś z pomocą przy procesie beatyfikacyjnym męczenników z Pratulina – Wincentego Lewoniuka i Dwunastu Towarzyszy.

Zaś w 2009 roku została Ci powierzona godność biskupa diecezji radomskiej, którą 8 lat już piastujesz.

Z kapłanami i wiernymi świeckimi połączyłeś się serdecznymi więzami przyjaźni, a Twoja radość w Panu i łagodność znane są wielu ludziom.

Nie możemy pominąć Twojej gorliwości o wypraszane od Pana modlitwami łaski dla wiernych i troski o powołania, jak też zabiegania o nauczanie katechezy, o ochronę rodziny, wreszcie o wychowanie rodziny. Twoja gorliwość o przyszłość Kościoła wszędzie w tych sprawach była dostrzegana, gdy zostałeś ustanowiony delegatem Konferencji Episkopatu do spraw Światowych Dni Młodzieży, a także gdy zostałeś zaproszony przez Stolicę Apostolską do głoszenia katechez w czasie tych spotkań.

Chwalimy także Twoją wierność w przestrzeganiu magisterium Kościoła, a także posłuszne i szczere przywiązanie do Kościoła i następcy św. Piotra. Dlatego też, pouczeni przez Chrystusa, razem z Tobą codziennie modląc się, prosimy »Przyjdź królestwo Twoje«. Ciebie i Twoją diecezję powierzamy orędownictwu Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów.

Przyjmij więc, Czcigodny Bracie, ten list, znak naszej miłości i życzliwości, razem z apostolskim błogosławieństwem, jako zadatek łaski niebieskiej. Tobie go przede wszystkim z miłością udzielamy i udzielamy najdroższej wspólnocie diecezji radomskiej, radośnie świętującej srebrny jubileusz święceń biskupich swojego Pasterza. Jednocześnie prosimy usilnie o modlitwy, aby nasza posługa św. Piotra była należycie wypełniana.

Z Watykanu, 9 grudnia 2017 r., w piątym roku naszego pontyfikatu.

Papież Franciszek”.

Treść listu odczytał ks. prał. Albert Warso:

Gratulacje złożyli również przedstawiciele Konferencji Episkopatu Polski, kapłani i rodziny Diecezji Radomskiej oraz przedstawiciele Rządu Parlamentu RP i samorządowcy.

[FAG id=5120]