Adoracja na I Niedzielę stycznia 2018

986
Adoracja Najświętszego Sakramentu. Foto: ks. S. Piekielnik

 Wystawienie Najświętszego Sakramentu

Pieśń: O Zbawcza Hostio.

Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, przychodzimy dzisiaj do Ciebie, aby zatrzymać się przed Twoim obliczem i podziękować Ci za cały miniony rok, za wszystkie łaski, którymi nas wspierałeś i podtrzymywałeś na duchu. Panie, Ty nadajesz sens naszemu życiu, Tobie pragniemy powierzyć także ten kolejny rok, w którym zawierzamy się Tobie bez reszty. Chcemy w tym roku szukać Twojej woli, poznawać ją całym sercem. Tylko z Tobą Panie możemy odkrywać pełnię szczęścia. Prowadź nas Panie.

Panie Jezu Chryste, pragniemy, aby w tym nowym roku nasze serca były Twoimi domami, w których zawsze będziesz obecny. Dlatego za Psalmistą każdy z nas powtarza:

„Boże, Ciebie szukam;
Ciebie pragnie moja dusza, za Tobą tęskni moje ciało,
Jak ziemia zeschła, spragniona, bez wody.
W świątyni wpatruję się w Ciebie, bym ujrzał Twą potęgę i chwałę.
Skoro łaska Twoja lepsza jest od życia, moje wargi będą Cię sławić.
Do Ciebie lgnie moja dusza, prawica Twoja mnie wspiera” (Ps 63,2-4.9).

Panie, pragniemy w tym nowym roku „poznawać Ciebie, słuchać Twojego słowa, rozważać Twoje czynności, aby upodobnić się do Ciebie. Każde Twe słowo, Panie, każdy Twój przykład jest jakby promieniem światła padającym z nieba, by oświecać każdego z nas i udzielać nam życia. Dodawaj nam, Panie, sił abyśmy idąc za Tobą, szli z odwagą pokonując trudności, bóle i cierpienia. Ucz nas, Panie, Twej drogi, prowadź każdego z nas drogą prostą.

Panie Jezu, do swoich uczniów powiedziałeś: „Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie” (Łk 10,23). I my, Panie, jesteśmy szczęśliwi, gdy spotykamy się z Tobą, obecnym w Najświętszym Sakramencie i adorujemy Cię. Wiemy, że prawdziwe szczęście jest tylko wtedy, gdy jesteśmy blisko Ciebie. Dlatego dziękujemy Ci, Panie, za Twą obecność wśród nas i za wszelkie dobro, jakie dzięki Tobie staje się naszym udziałem.

Będziemy powtarzać: DZIĘKI CI, PANIE

 • Za miniony rok pełen Twojej łaski…
 • Za dar Eucharystii, którym nas umacniasz na ścieżkach naszego życia…
 • Za Twoje słowa, które kierujesz do nas na kartach Ewangelii…
 • Za dar życia, zdrowia i wszelkie dobro, którego doświadczamy od Ciebie…
 • Za przyjaciół, znajomych z którymi spotykamy się na ulicy oraz w życiu osobistym…
 • Za pomoc w przezwyciężaniu trudności, z którymi borykamy się w naszym życiu…

Panie, uwielbiamy Cię za Twą obecność i nieskończoną miłość do nas,

Będziemy powtarzać UWIELBIAMY CIĘ, JEZU CHRYSTE

 • Za to, że mogliśmy czuć twoją obecność w minionym roku…
 • Za to, że uobecniasz się podczas każdej Mszy świętej…
 • Za to, że przyjąłeś naszą człowieczą naturę, wystawiając się na naszą ludzką nędzę…
 • Za Twą nie skończoną miłość do nas, posuniętą aż do śmierci krzyżowej…
 • Za to, że każdemu z nas wyznaczasz osobisty plan zbawienia…
 • Za to, że każdemu z nas dałeś życiowe powołanie, przez którego wierne wypełnienie możemy odpowiadać na Twoją miłość…

Panie, wraz z Psalmistą wyrażamy naszą wdzięczność Tobie, wołając:

„O Panie, nasz Boże, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi!
Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa.
Sprawiłeś, że nawet usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę.
Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców,
Księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził: czym jest człowiek, że o nim pamiętasz,
I czym – syn człowieczy, że się nim zajmujesz?
Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich,
Chwałą i czcią go uwieńczyłeś.
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich;
Złożyłeś wszystko pod jego stopy:
Owce i bydło wszelkie, a nadto i polne stada,
Ptactwo powietrzne oraz ryby morskie, wszystko, co szlaki mórz przemierza.
O Panie, nasz Panie, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi!” (Ps 8,2-10).

Panie Jezu, kończy się czas przebywania z Tobą, ale nie kończy się czas Twojej obecności w naszym codziennym życiu. Prosimy Cię, byś nim kierował, byś pokazywał nam, że tylko Ty jesteś „drogą i prawdą i życiem” (J 14,6). Pomóż nam przejść bezpiecznie przez ten kolejny rok i całe nasze życie.

Panie! Napełniaj nasze serca radością i pokojem. Prowadź nas Twoimi ścieżkami, pomagaj odkrywać Twoją wolę. Spraw, abyśmy zawsze mogli cieszyć się Twoim prawdziwym szczęściem.

Chwila indywidualnej adoracji

Pieśń: Przed tak wielkim Sakramentem…