Starachowice: Drugie „Okno Życia” w Diecezji Radomskiej

855
"Okno Życia" w Starachowicach. Foto: ks. Z. Niemirski / FOTO Gość

Znajduje się ono przy Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej (ul. Radomska 70) w budynku dawnej portierni. Zostało uruchomione w przeddzień Wigilii Bożego Narodzenia.

Starachowickie „Okno Życia” powstało dzięki współpracy starachowickiego PZOZ, Starostwa Powiatowego w Starachowicach i Caritas Diecezji Radomskiej.

– Na uruchomienie „Okna Życia” wybraliśmy dzień nieprzypadkowy, bo poprzedzający Wigilię Bożego Narodzenia. Jest to właściwie reaktywacja okna życia w Starachowicach, bo takie funkcjonowało do 2009 roku, do momentu przeniesienia szpitala do nowej siedziby. Minęło 11 lat od tamtego czasu i teraz udało się o tej sprawie pomyśleć poważnie i ją zrealizować. Reaktywujemy okno życia, miejsce, w którym w sposób bezpieczny, zgodny z prawem, anonimowo można zostawić dziecko, którego rodzic decyduje, że nie chce go wychowywać. Mamy takie możliwości jako samorząd, żeby w ten sposób życie chronić. Dajemy szansę, choć mam nadzieję, że nigdy nie dojdzie do otwarcia tego okna. – mówi Piotr Babicki, starosta starachowicki.

Z nowego miejsca chroniącego życie najmłodszych cieszy się ks. Robert Kowalski, dyrektor Caritas Diecezji Radomskiej.

– Cieszę się ogromnie, że powstało takie miejsce w Starachowicach. Z radomskiego „Okna Życia” trójka dzieci bardzo szybko znalazła nowy dom. Zachęcam wszystkie mamy, które mają wątpliwości związane z wychowaniem swojego dziecka, by szukały takich miejsc w Radomiu, Starachowicach czy w całej Polsce – powiedział ks. Robert Kowalski w Radio Plus Radom.

Starachowickie „Okno Życia” poświęcił ks. Damian Drabikowski, wicedyrektor Caritas Diecezji Radomskiej.

– To drugie okno życia na terenie naszej diecezji. Chcemy chronić życie od poczęcia do naturalnej śmierci. A ponieważ były kłamliwe informacje, że w radomskim „Oknie Życia” przyjmowane są tylko dzieci zdrowe, pragnę stanowczo stwierdzić, że przyjmowane są wszystkie dzieci, niezależnie od ich stanu zdrowia. – podkreślił ks. Drabikowski.

Pierwsze „Okno Życia” w Diecezji Radomskiej zostało założone z inicjatywy śp. abp. Zygmunta Zimowskiego, który 1 czerwca 2009 r. dokonał jego poświęcenia. Znajduje się ono w domu Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Struga 31 w Radomiu.

„Okno Życia” to miejsce, w którym matka może anonimowo pozostawić swoje nowo narodzone dziecko bez narażania jego życia i zdrowia. Nie ma przy nim monitoringu. Gdy dziecko pojawi się w oknie, odpowiedni alarm powiadamia dyżurnych o otwarciu okna. Następnie wzywane jest pogotowie; dziecko jest badane i trafia do szpitala. O pozostawionym dziecku informowany jest też ośrodek adopcyjny, który natychmiast powiadamia o tym sąd, prosząc jednocześnie o wydanie postanowienia w sprawie zarządzeń opiekuńczych dotyczących dziecka i nadanie mu tożsamości. Sąd też wydaje decyzję o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej.