„Święć się Imię Twoje” – Słowo Pasterskie Biskupa Radomskiego

995
Bp Henryk Tomasik z jubileuszowym Krzyżem w 50. rocznicę kapłaństwa. Foto: ks. S. Piekielnik

„Święć się imię Twoje”

Drodzy Siostry i Bracia!

„Święć się imię Twoje” te słowa Modlitwy Pańskiej idą z nami od dzieciństwa. Wypowiadając tę modlitwę prosimy o to, aby osoba Pana Boga była traktowana przez nas i wszystkich ludzi jako święta. „Od naszego życia i od naszej modlitwy zależy nierozłącznie to, czy imię Boże będzie święcone wśród narodów” (KKK, 2814) – uczy nas Katechizm Kościoła Katolickiego.

Modlitwa ta uczy nas i zobowiązuje do szacunku dla wszystkiego, co jest święte. Najświętsza jest Eucharystia. Święty jest każdy Sakrament. Święty jest Krzyż, figury i obrazy świętych. Święta jest – jak sama nazwa wskazuje – każda świątynia. Dlatego też protestujemy przeciwko profanacjom naszych świątyń.

Św. Jan Paweł II bardzo często mówił także o świętości życia ludzkiego.

Podczas jednej z audiencji (16 października 2000 roku) Ojciec Święty Jan Paweł II mówił do Polaków: „Przy tej okazji pragnę wyrazić moje uznanie tym wszystkim, którzy włączają się w dzieło budowania «kultury życia» i w poczuciu wielkiej odpowiedzialności przed Bogiem, własnym sumieniem i narodem bronią ludzkiego życia, bronią godności małżeństwa i rodziny. Im wszystkim i wam tu obecnym mówię: nie traćcie otuchy. To jest wielkie posłannictwo, wielka misja, jaką Opatrzność wam powierzyła. Dziękuję wam z całego serca za tę postawę i za to, co czynicie”. Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, przypomniał: „Stanowisko Kościoła katolickiego na temat prawa do życia jest niezmienne i publicznie znane”.

W tym trudnym dla naszej Ojczyzny momencie pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy żyją słowami modlitwy „Ojcze nasz”. Dziękuję za odważne wyznanie wiary, które wyraża się także przez poszanowanie tego, co święte. Dziękuję rodzicom, którzy uczą dzieci szacunku dla miejsc świętych, szczególnie świątyni, Krzyża, figur i obrazów przedstawiających Chrystusa, Matkę Bożą i świętych. Dziękuję rodzicom, służbie zdrowia i politykom odważnie broniącym świętości życia. Chciałbym w tym momencie zacytować słowa Świętego Piotra, Pierwszego Papieża: „Wam zatem, którzy wierzycie, cześć” (1 P 2,7).

Wydarzenia ostatnich dni pokazują, jak bardzo ważna jest kultura kontaktu, rozmowy, dialogu i dyskusji. Bardzo bolesne jest to, że w ważnych sprawach posługujemy się agresją, wulgaryzmami i „językiem nienawiści”.

Bardzo proszę wszystkich wierzących o modlitwę, szczególnie różańcową, w intencji naszej Ojczyzny, abyśmy wszyscy realizowali zadania wynikające z modlitwy: „Święć się imię Twoje”.

+ Henryk Tomasik
Biskup Radomski