PIONKI – Parafia pw. św. Barbary

8196
Kościół pw. św. Barbary w Pionkach. Foto: Jerzy Kutkowski

KONTAKT:


DUSZPASTERZE:

 • Proboszcz:
  • ks. kan. mgr Robert Ryszard Kowalski
 • Wikariusze:
  • ks. mgr Daniel Wiraszka
  • ks. mgr Konrad Jaśkiewicz
 • Rezydent:

MSZE ŚW.:

 • Niedziele / Uroczystości:
  • 7.00,
  • 9.00,
  • 10.30 (dla dzieci)
  • 12.00 (Msza z Sakramentem Chrztu)
  • 18.00
 • Święta zniesione:
  • 6.00;
  • 10.00;
  • 18.00
 • Dni powszednie:
  • 6.30 (nie ma w czasie wakacji)
  • 7.00
  • 17.30
  • 18.00

O PARAFII:

 • Do parafii należą:
  • Pionki – ulice: Aleja Jana Pawła II, Brzozowa, Dębowa, Dolna, Fabryczna, Filtrowa, Jodłowa, Jordanowska, Kolejowa, Konopnickiej, Konstytucji 3 Maja, Kozienicka, Krucza, Legionistów, Mickiewicza (do nr 22), Obrońców Ojczyzny, Ogrodowa, Orzeszkowej, Parkowa, Pokoju, Radomska, Różana, Sienkiewicza (strona nieparzysta), Słowackiego, Sosnowa, Spokojna, Sportowa, Szpitalna, Szkolna, 15 Stycznia, Zakładowa, Zielona, Zwycięstwa, Żeromskiego
  • miejscowości: Płachty i Wincentów
 • Odpusty:
  • św. Barbary (4 grudnia)
 • Dzień adoracji Najświętszego Sakramentu:
  • 7 maja
 • Nabożeństwa:
  • 18.30 – majowe, czerwcowe, październikowe
 • Kaplica:
  • w szpitalu,
   • Msze św. w niedziele o godz. 7.00
 • Inne instytucje:
  • Dom Rekolekcyjny Ruchu Światło-Życie Diecezji Radomskiej „Betania”
 • Historia:

Początki duszpasterstwa w Zagożdżonie (dawna nazwa Pionek) sięgają 1924 r. i związane były z zapewnieniem opieki duszpasterskiej robotnikom budowanego w tamtym czasie zakładu produkującego proch. Wówczas to staraniem proboszcza Jedlni ks. Józefa Skoczewskiego ustawiono drewniany barak przerobiony z lokomotywowni. Posługę duszpasterską w tej kaplicy sprawowali początkowo księża z Jedlni. Od 1927 r. przy kaplicy w Zagożdżonie zamieszkał ks. Edward Ptaszyński jako wikariusz parafii Jedlnia z rezydencją w Zagożdżonie. Rozpoczął on przygotowania do stworzenia samodzielnej parafii, a wraz z Komitetem Budowy Kościoła i z pomocą miejscowego zakładu podjął działania organizacyjne zmierzające do rozpoczęcia budowy nowej świątyni. Pierwszy projekt kościoła został przygotowany przez miejscowego inżyniera Eugeniusza Czyża i technika Jana Kałaskę. Nie został on jednak zaakceptowany przez Kurię Diecezjalną w Sandomierzu. Wówczas prace projektowe zlecono arch. Stefanowi Szyllerowi. 12 V 1929 r. bp Marian Ryx erygował w Zagożdżonie nową parafię z wiosek wydzielonych z parafii Jedlnia i Sucha. Na patronkę nowej wspólnoty została wybrana św. Barbara. Budowa murowanego kościoła była prowadzona w latach 1928–1932 na terenie przekazanym przez miejscowy zakład. Świątynia powstała wg projektu arch. Stefana Szyllera. Jest to obiekt w stylu zmodernizowanego baroku z elementami neorenesansu polskiego. Murowany z cegły, tynkowany. Trójnawowy, bazylikowy. Trójprzęsłowy korpus z transeptem o ramionach zakończonych niewielkimi, trójbocznie zamkniętymi kaplicami. Główny ołtarz wykonał sztukator Antoni Chmielewski. Umieszczono w nim dużą figurę świętej Barbary z symbolami męczeństwa: mieczem, kielichem i wieżyczką u podnóża. Pierwszą liturgię w nowym kościele sprawowano 4 XII 1933 r. W tym samym roku, ze względu na zmianę nazwy miejscowości z Zagożdżon na Pionki, zmieniona została również nazwa parafii na św. Barbary w Pionkach. Kościół został uroczyście dedykowany przez sługę Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego 27 X 1957 r. W 1976 r. w świątyni były prowadzone prace konserwatorskie.


MAPA DOJAZDU: