Święcenia kapłańskie w czasie epidemii

1279
Święcenia prezbiteratu - 2019. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Mimo czasu epidemii święcenia kapłańskie odbędą się w wyznaczonym wcześniej terminie, czyli 30 maja o godz. 10.00. Pięciu diakonów przyjmie sakrament kapłaństwa w stopniu prezbiteratu z rąk Biskupa Henryka Tomasika w katedrze radomskiej.

– Dzieląc się radością, jaką nas obdarzył Pan, powołując do kapłaństwa, pragniemy zaprosić na uroczystość święceń kapłańskich, które przyjmiemy przez posługę Jego Ekscelencji Ks. Bp. Henryka Tomasika 30 maja 2020 roku o 10.00 w kościele katedralnym w Radomiu” – napisali w zaproszeniu diakoni.

Niestety nie wszyscy będą mogli w tej uroczystości uczestniczyć. Choć nowe przepisy zwiększają liczbę wiernych biorących udział w liturgii, to w radomskiej katedrze może uczestniczyć w niej tylko 105 osób.

– Umówiliśmy się z diakonami, że każdy na uroczystość święceń może zaprosić do 20 osób. Koncelebra będzie możliwa dla księży profesorów seminarium, duszpasterzy z parafii rodzinnych i parafii praktyk. Zaś Członków Towarzystwa Przyjaciół naszego seminarium, chorych oraz inne osoby nie mogące wziąć bezpośredniego udziału w uroczystości święceń – zapraszamy do uczestnictwa poprzez transmisję. – informuje ks. Jarosław Wojtkun, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. 

W pierwszą niedzielę po święceniach w parafiach pochodzenia neoprezbiterzy odprawią swoje prymicje, czyli pierwsze Msze św. Również i one będą miały mniej uroczystą oprawę.

– Prymicje odbędą się zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami. Z całą pewnością nie będą miały charakteru takiego jak wcześniej w lokalach czy restauracjach. – dodaje rektor seminarium.

Formacja przyszłych kapłanów dobiega końca. Diakoni w ostatnich dniach zakończyli kilkumiesięczne praktyki duszpasterskie w parafiach diecezji radomskiej, a przed święceniami czekają ich jeszcze dwa ważne wydarzenia.

– W tej chwili diakoni przygotowują się do egzaminu magisterskiego, który zaplanowany jest na 21 maja; odbędzie się on w trybie zdalnym. Następnie od 24 maja w odizolowanej części seminarium rozpoczną tygodniowe rekolekcje, które prowadzi ks. Grzegorz Tęcza, ojciec duchowny naszego seminarium. Aby sprostać przepisom sanitarnym, zdecydowaliśmy, że w tym roku nie będzie wyjazdu do ośrodka rekolekcyjnego poza Radomiem. – mówi ks. Jarosław Wojtkun.

Ksiądz Rektor poinformował również, że nieco dłużej, bo do jesieni, na swoje święcenia będą musieli poczekać kandydaci do diakonatu.