Świętowanie jubileuszy małżeńskich i rodzinnych

767
Tort jubileuszowy. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Świętowanie to obchodzenie jakiegoś święta, jubileuszu lub innego rado­snego wydarzenia poprzez udział w uroczystościach, powstrzymanie się od pracy i oddawanie się przyjemnościom.

Znaczenie rocznic i jubileuszy

Okazją do świętowania są rocznice ślubu, począwszy od pierwszej poprzez kolejne, najpierw przez samych małżonków a następnie razem z dziećmi i z całą najbliższą rodziną. Jest to okazja, aby podziękować Panu Bogu za wspól­nie przeżyte lata i dary jakimi nas obdarza. Każda rocznica ślubu powinna być tak wyjątkowa, jak samo wydarzenie.

Warto, aby małżonkowie zadbali o dobrą atmosferę tego dnia, poprzez złożenie sobie życzeń, wręczenie sobie kwiatów i drobnych upominków, które umacniają ich wzajemną więź i miłość. Przy tej okazji warto zamówić w parafii dziękczynną Mszę św. i zaprosić na nią najbliższą rodzinę. Jest to dobra okazja do skorzystania przez małżonków z sakramentu spowiedzi i komunii świętej.

Dalsze świętowanie powinno odbywać się w domu, w gronie najbliż­szych i szanujących się osób. Ten czas spokoju to przestrzeń dla spontaniczności i radości. To czas do rozmowy, refleksji, spotkania się z rodziną i wspominania wspólnych radości ale także i smutków.

W świętowaniu chodzi o to, by po prostu się spotkać, by radować się wspólną obecnością. To czas i przestrzeń na opowiadanie o sobie i wsłuchiwanie się w siebie nawzajem. Bardzo nam przecież tego na co dzień brakuje: kogoś, komu więcej o sobie powiemy, kogoś, kto nas wysłucha.

W czasie świętowania całkiem inaczej rozmawia się z drugim człowie­kiem. Wszystko toczy się w wolniejszym rytmie. Jest to bardzo odświeżające w relacjach międzyludzkich. A ludzie, którzy umieją i lubią świętować są zazwy­czaj bardziej optymistycznie nastawieni do świata.

Świętowanie rocznic małżeńskich we wspólnocie Kościoła

Kościół nieustannie zachęca, aby za łaskę sakramentu małżeństwa dzię­kować Bogu, jak również prosić Go o jej umocnienie i pomnożenie. Szczególną sposobnością do tego są kolejne rocznice zawarcia związku małżeńskiego, a zwłaszcza jubileusze małżeńskie. Zachęca także małżonków do obchodzenia srebrnego, złotego czy diamentowego jubileuszu małżeństwa. Wtedy to, razem z jubilatami, w uroczystej liturgii składa Bogu dziękczynienie za otrzymane łaski, udziela im błogosławieństwa i błaga Boga o dalszą dla nich pomoc.

W czasie uroczystości jubilaci wraz ze swoimi rodzinami, przyjaciółmi i wspólnotą parafialną biorą udział w Eucharystii, w czasie której po homilii nastę­puje odnowienie ślubowania i uroczyste błogosławieństwo kapłańskie. Jubilaci w pięćdziesięciolecie małżeństwa otrzymują krzyże na pamiątkę.

W Diecezji Radomskiej organizowane są jubileusze małżeńskie przez parafie, gminy, samorządy. Na szczeblu diecezjalnym są one organizowane w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w pierwszą niedzielę listopada. W czasie uroczystej Mszy świętej srebrni i złoci jubilaci odnawiają swoje przy­rzeczenia małżeńskie, na nowo zawierzają swoje małżeństwa i rodziny Matce Bożej. Całość uroczystości wieńczy wspólny posiłek.

*

Świętowanie rocznicy zawarcia małżeństwa jest bardzo dobrą okazją do odnowienia i ożywienia miłości małżeńskiej. Sami małżonkowie powinni pamię­tać o rocznicy swojego ślubu. Natomiast parafie, samorządy i rodziny powinny zapraszać i organizować jubileusze małżeńskie. Jest to okazja do podziękowania jubilatom za ich wierność i miłość małżeńską. Dla ich rodzin i społeczności jest to wzór do naśladowania, w jaki sposób współcześnie kroczyć wiernie i wytrwale na drodze powołania małżeńskiego i rodzinnego.

Małgorzata Górka