„Ufajcie, Ja zwyciężyłem świat” (J 16,33)

848
Bp Henryk Tomasik. Wielkanoc.

Życzenia Wielkanocne składa bp Henryk Tomasik, Biskup Radomski:

„Ufajcie, Ja zwyciężyłem świat” (J 16,33). Tak mówi Zmartwychwstały Chrystus, który pokonał zło, grzech, śmierć i szatana. Zbawiciel przynosi człowiekowi nadzieję nowego życia.

„Weselcie się już, zastępy Aniołów w niebie! Weselcie się, słudzy Boga! Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo. Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa!” (Exultet) – wyśpiewuje Kościół w Liturgii Wigilii Paschalnej.

W atmosferze dziękczynienia, składanego Panu Bogu za największy cud Chrystusa, którym jest Zmartwychwstanie – proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia świąteczne.

Życzę Wam, Drodzy Siostry i Bracia, obfitych łask od Chrystusa Zmartwychwstałego.

Niech błogosławieństwo Chrystusa Zmartwychwstałego towarzyszy na wszystkich drogach i pomaga w odkrywaniu wielkich tajemnic naszego zbawienia, w pogłębianiu wiary oraz w kształtowaniu własnego życia w duchu Ewangelii.

Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Chrystusa!

Bp Henryk Tomasik