Wigilia Paschalna w katedrze

1203
Wielka Sobota w katedrze. Foto: Radio Plus Radom

Bp Piotr Turzyński przewodniczył Liturgii Wigilii Paschalnej w wielkosobotni wieczór w radomskiej katedrze.

W homilii bp Piotr Turzyński zwrócił uwagę, że Liturgia Paschalna zawiera w sobie skróconą historię zbawienia, to w jaki sposób Bóg przeprowadza człowieka z różnych niewoli do wolności. – Ile jest w ludzkim sercu niewoli. Bywa, że ktoś się boi ludzi. Bywa, że nie ufa. Bywa, że się boi odpowiedzialności, zmiany jakichś schematów. Boi się choroby, śmierci bliskich. A są przecież niewole grzechów. Ktoś uzależnia się od telefonu, alkoholu, erotyki, narkotyków. Ile jest ludzkich bólów. Ile jest ludzkich bóstw, które sobie wymyślamy, którym oddajemy cześć i potem człowiekowi wydaje się, że już nie potrafi inaczej. Bóg jest większy. Dzisiaj celebrujemy tę prawdę, że Bóg jest od wszystkiego większy, że On jest tym, który daje wolność, żebyśmy nie byli przywiązani do siebie. Niezwykły Bóg. Cudowny. Syna swojego dał, abyśmy byli wolni. Gdy byliśmy ubrudzeni grzechem, On dał nam białe szaty na chrzcie św. On nas wyprowadził z nicości gdy nas nie było. Utkał nas w łonie naszych matek. On wyprowadza z niewoli lęku, grzechu, ludzkiej nędzy, biedy. On z ciemności prowadzi do światła. Tak wielki jest Bóg! – mówił bp Piotr Turzyński.

Wieczorna Liturgia Wielkiej Soboty rozpoczyna się po zachodzie słońca i tak jak wskazuje jej nazwa – „Wigilia Paschalna” – przeprowadza nas od ciszy i smutku Wielkiego Piątku do radosnego „Alleluja!” w poranek Wielkanocny, od Chrystusowej śmierci do Jego chwalebnego Zmartwychwstania.

Liturgia tego wieczoru jest bardzo bogata. Rozpoczyna się od Liturgii Światła: to poświęcenie ognia, wniesienie Paschału – świecy symbolizującej Zmartwychwstałego Chrystusa oraz odśpiewanie Orędzia Wielkanocnego (łac. Exultet). Druga część to rozbudowana Liturgia Słowa złożona z siedmiu czytań ze Starego Testamentu, fragmentu pawłowego Listu do Rzymian, radosnego „Alleluja!” i Ewangelii o Zmartwychwstaniu. Trzecia część to Liturgia Chrzcielna, podczas której poświęca się wodę i odnawia przyrzeczenia z chrztu świętego. Po niej następuje Liturgia Eucharystyczna, która jest sprawowana jako radosne uczczenie zwycięstwa Jezusa Chrystusa nad śmiercią, piekłem i szatanem. Zapowiada ona ostatnią częścią obchodów Wigilii Paschalnej, którą jest uroczysta procesja rezurekcyjna o poranku w Dzień Zmartwychwstania Pańskiego.

Podczas Liturgii Paschalnej w radomskiej katedrze swoją formację zakończyło 30 członków Drogi Neokatechumenalnej ze Starachowic. Symbolem zakończenia drogi były białe szaty; teraz będą nieść Chrystusa innym. To trzecia wspólnota w Diecezji Radomskiej, która zakończyła formację neokatechumenlną.

Zdjęcia: Radio Plus Radom

[FAG id=6132]