Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2023

212

Radomska Caritas, Diakonia Kościoła ewangelicko-augsburskiego i Eleos Kościoła prawosławnego promują akcję Wigilijnego Dzieło Pomocy Dzieciom.

Ks. Damian Drabikowski, dyrektor Caritas Diecezji Radomskiej przypomniał, że akcja polega na rozprowadzaniu charytatywnych świec bożonarodzeniowych z których dochód przeznaczony będzie na pomoc dzieciom z najuboższych rodzin. W akcję zaangażują się również Parafialne Zespoły Caritas, parafie i Szkolne Koła Caritas.

– Świece będą rozprowadzane w parafiach diecezji radomskiej. Pozyskane ofiary przeznaczone zostaną na pomoc dla dzieci, czyli organizację letniego wypoczynku, leczenie, dożywianie i wyprawki szkolne – powiedział ks. Damian Drabikowski.

Z kolei ks. Wojciech Rudkowski wyraził radość, że akcja odbywa się także w Kościele ewangelicko-augsburskim.

– Nasi parafianie nie wyobrażają sobie świąt bez świecy Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. W naszym Kościele wyspecjalizowaliśmy się w pomocy dzieciom przy organizacji wypoczynku wakacyjnego czy ich dożywiania. Wsparcie jest również kierowane dla uchodźców z Ukrainy. Tylko w ubiegłym roku dofinansowane zostały obozy językowe dla ukraińskich dzieci. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom to wspaniała akcja, bo tak naprawdę inwestujemy w dzieci – powiedział ks. Wojciech Rudkowski

Pomysł akcji zrodził się w 1994 roku na zebraniu księży dyrektorów diecezjalnych Caritas, które odbyło się w Ośrodku dla Niepełnosprawnych Dzieci i Młodzieży w Rusinowicach. Początkowo akcja nosiła nazwę „Bożonarodzeniowa Świeca Caritas”. Świeczki miały stać na wigilijnym stole przy dodatkowym nakryciu i wyrażać gotowość domowników do przyjęcia Chrystusa w każdym, kto wymaga pomocy. Potem postanowiono, że dochód z ofiar za świece przeznaczony będzie na pomoc dzieciom. Wtedy projekt otrzymał oficjalną nazwę, czyli Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.

(Za: https://radioplus.com.pl/diecezja/73780-trzy-koscioly-promuja-wigilijne-dzielo-pomocy-dzieciom )