Wskazania Penitencjarii Apostolskiej dla pragnących uzyskać dar Świętych Odpustów w Roku Świętego Józefa

606

„Z Rokiem św. Józefa, który potrwa przez następne 12 miesięcy związany jest dar specjalnych Odpustów” – ogłosiła Penitencjaria Apostolska 8 grudnia 2020 r. Dar Odpustu zupełnego można otrzymać pod zwykłymi warunkami. Oto treść dekretu:

Wskazania Penitencjarii Apostolskiej
dla pragnących uzyskać dar Świętych Odpustów
w Roku Świętego Józefa

(Dekret Penitencjarii Apostolskiej, Prot. N. 866/20/I z dnia 8 grudnia 2020 r.)

W Roku św. Józefa odpust zupełny można uzyskać pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego) oraz za spełnienie jednego z aktów pobożności:

  • półgodzinne rozważanie Modlitwy Pańskiej (“Ojcze Nasz”) lub udział w dniu skupienia zawierającym rozważanie o Św. Józefie,
  • spełnienie uczynku miłosierdzia względem duszy lub ciała,
  • odmówienie części różańca w rodzinie lub przez narzeczonych,
  • codzienne powierzenie swojej pracy opiece św. Józefa i modlitwę za wstawiennictwem św. Józefa za poszukujących pracy i starających się o jej godność,
  • odmówienie Litanii do św. Józefa lub innej modlitwy w intencji prześladowanych chrześcijan,
  • modlitwę do św. Józefa w: uroczystość św. Józefa (19 marca), wspomnienie św. Józefa Robotnika (1 maja), 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę (dzień poświęcony św. Józefowi).

W szczególny sposób dar odpustu jest rozszerzony na osoby w podeszłym wieku, chorych, umierających i tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, modlitwę do Świętego Józefa i ofiarują z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia.