Zapowiedź Diecezjalnego Forum Młodych

847

Wszyscy jeszcze jesteśmy pod wrażeniem entuzjazmu młodych ludzi podczas Światowych Dni Młodzieży. Niezapomniane chwile, spotkania, wymiana doświadczeń, a przede wszystkim wielkie świadectwo wiary. Nie da się tego zapomnieć i nie chcemy o tym zapomnieć. Jeszcze raz chciałbym serdecznie podziękować wszystkim: duszpasterzom, samorządom, instytucjom, wolontariuszom, rodzinom i wszystkim ludziom dobrej woli za to wielkie dobro, które dokonało się w czasie Dni w Diecezji.

Pragniemy kontynuować dalej naszą troskę o młodych i wraz z nimi zastanowić się nad właściwym kształtem duszpasterstwa młodzieży naszej Diecezji. Dlatego wraz z duszpasterzami młodych i z samą młodzieżą zdecydowaliśmy o zwołaniu DIECEZJALNEGO FORUM MŁODYCH, które odbędzie się w dniach 15-16 września tego roku.

Celem Diecezjalnego Forum Młodzieży jest spotkanie młodych z całej Diecezji Radomskiej i wymiana doświadczeń, które mogą przyczynić się do większego zaangażowania młodych w ich parafiach. Forum nie jest czasem przechwalania się i licytacji, która wspólnota jest lepsza. Jego celem jest pokazanie bogactwa aktywności w Kościele.

Forum poprowadzą razem z nami przedstawiciele wszystkich ruchów i stowarzyszeń młodzieżowych w diecezji. Na Forum zapraszamy delegatów – 2 osoby – z każdej parafii w Diecezji Radomskiej. Ponieważ celem Forum jest kontakt różnych wspólnot, najlepiej, by były  to osoby z 2 różnych wspólnot parafialnych, gromadzących młodzież (o ile jest więcej niż jedna wspólnota). Jeśli w parafii nie ma jeszcze wspólnoty dla młodzieży – nic nie szkodzi.

Wiek nie ma tu dużego znaczenia, choć warto zwrócić uwagę, by delegatami były osoby, które rzeczywiście na co dzień mieszkają na terenie parafii i są realnym wsparciem dla pracujących w niej księży. O wyborze delegatów powinien wiedzieć proboszcz parafii, niezależnie od tego, czy jest opiekunem jakiejś grupy młodzieżowej.

Forum będzie opierać się na dwóch etapach nawiązujących do spotkania Jezusa idącego z uczniami do Emaus – wyjaśnianiu Pisma i łamaniu chleba. Odpowiednikami tych elementów będzie piątkowa modlitwa uwielbienia ze świadectwami życia Słowem Bożym i sobotnia wspólna Eucharystia uczestników Forum. Na tych dwóch filarach oprzemy działania kreatywne, zachęcające do aktywności w parafiach – co przypomina biblijne  otworzenie oczu i zapał do głoszenia, który obudził się w uczniach po spotkaniu w Emaus.

Sobotnie spotkania obejmą prezentacje parafii: konkretne zaangażowanie młodzieży, warsztaty z aktywności młodzieży, targi wspólnot na ul. Żeromskiego, koncert Siewców Lednicy, a wszystko zakończy się Apelem Młodych i koncertem „Nieziemskie Granie”.

 


Przygotowanie do forum

Plan i zagadnienia, jakie chcemy poruszyć na Forum, są pewnymi założeniami. Zweryfikujemy je po przeprowadzeniu ankiety o duszpasterstwie młodzieży w parafiach diecezji. Ankiety mają na celu pozyskanie informacji o procentowym zaangażowaniu młodzieży w parafiach oraz o wspólnotach działających na terenie. Ankietę Czcigodni Księża znajdą w załączniku. Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do Kurii lub drogą elektroniczną na adres: fundacjamł odziradom@gmail.com do 30 czerwca 2017 r. Prosimy Księży Dziekanów o pomoc w dotarciu do duszpasterzy w dekanacie i zebranie odpowiedzi.

Zapisy na Forum rozpoczną się od 16 czerwca br., tak, aby przez wakacje móc jeszcze kontaktować się z parafiami, z których nie ma zgłoszeń. Zapisy na Forum będą odbywać się za pomocą formularza (https://goo.gl/forms/8gtx0u69KesvXHSW2), do którego dostęp będą mieli tylko księża (poprzez biuletyn). Mogą oni sami zgłosić dwie wybrane osoby na Forum lub przekazać link zainteresowanym. Link nie będzie dostępny publicznie, ponieważ zależy nam, by nad uczestnictwem młodych czuwali ich duszpasterze i proboszczowie.

Zachęcam wszystkich do troski o młode pokolenie. Postarajmy się, aby pokazać młodemu człowiekowi piękno wiary w Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela i prawdziwego Przyjaciela człowieka.

Bardzo proszę o modlitwę w intencji naszego dobrego przygotowania się do Forum oraz jego owoców. Niech modlitwa w intencji Forum, którą załączamy, będzie w tym czasie naszego przygotowania szczególnie odmawiana wraz z młodymi w naszych parafiach i wspólnotach młodych gromadzących się wokół krzyża, by uwrażliwić serca wszystkich na szukanie młodych ludzi.

Bp Henryk Tomasik

Duszpasterze Młodzieży

oraz

Komitet Organizacyjny Forum Młodych