Zapraszamy do wspólnej modlitwy słowami Akatystu

772
Akatyst ku czci NMP. Foto: ks. S. Piekielnik

Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu zaprasza do wspólnego wychwalania Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej śpiewem „Akatystu” ku Jej czci. Nabożeństwo odbędzie się 7 i 8 grudnia 2019 r. na godzinę 20.00 w kaplicy seminaryjnej.

Tradycją Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu jest, że w pierwszych dniach grudnia w kaplicy rozbrzmiewa śpiew „Akatystu ku czci Bogarodzicy”. Nabożeństwo to uświetnia Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia), które jest patronalnym świętem Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu.

W tym dniu odbywają się promocje kleryków III i V roku studiów. Pierwsi otrzymują prawo noszenia stroju duchownego, starsi – są włączani do grona kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu.

Akatyst to starożytny hymn liturgiczny, używany w liturgii Kościoła bizantyjskiego. Jego nazwa pochodzi od sposobu wykonywania. Grecki czasownik „kathidzen” odpowiada polskiemu bezokolicznikowi „siedzieć”. Litera „a” oznacza negację. Ten śpiew jest zawsze wykonywany na stojąco. Akatyst można podzielić na dwie części. Pierwsza część przedstawia sceny z życia Maryi – od momentu Zwiastowania do Ofiarowania Jezusa w Świątyni. Część druga opisuje boską i ludzką naturę Chrystusa oraz dziewictwo Maryi, a także nadprzyrodzone skutki przyjścia Jezusa na ziemię.

Fragment “Akatystu”: